Bidra til bloggen?

Vil du bidra til Spirebloggen?

Vi tar gjerne imot blogginnlegg fra medlemmer eller andre som er engasjert i Spires arbeid. Dersom du har et budskap du gjerne vil formidle, setter vi pris på ditt bidrag.

Et blogginnlegg er gjerne en halv – en side langt, undertegnet med fullt navn og bør ha minst ett bilde med riktig opphavsrett. På Spirebloggen kan du skrive på norsk eller engelsk, avhengig av hva du foretrekker selv.

Ta kontakt med oss på e-post: ida@spireorg.no dersom du vil bidra!

Skriver