Importmat for $1 trillion

Summen som brukes globalt på import av mat ligger an til å passere $1 trillion i løpet av 2008 sier en ny rapport fra UN’s Food and Agriculture Oranization (FAO). En trillion dollar er ubegripelig, men vi kan begripe hvor dramatisk matkrisen er.

Av: Andreas Viken Førster

Den globale matkrisen rammer noen land verre enn andre. FAO har beregnet at landene de definerer som Low Income Food Deficit Countries (LIFDCs) vil oppleve en prisøkning i år på gjennomsnittlig 40 % i forhold til 2007. FAOs vise-direktør, Hafez Ghanem uttalte: “Vi risikerer at antallet sultne mennesker vil øke med mange millioner.”

I rapporten står det også at vi trenger mer enn en god sesong for å styrke matlagrene og dempe prisvolatiliteten. Samtidig forteller også rapporten om hvordan poteten har stort potensiale. Den handles ikke på globale markeder, og man unngår derfor den samme prisvolatiliteten. Mye av årsaken til dette ligger i at det ikke spekuleres i potet-handel. Og poteten har vi skrevet om før på Spirebloggen. Den er fantastisk.

Et annet aspekt som driver prisene oppover er stigende priser på drivstoff og innsatsfaktorer i landbruket. Rapporten sier at det er usannsynlig at vi vil gå tilbake til tidligere års lave matpriser nettopp på grunn av dette. Les hva BBC skriver om saken.

I juni er det et stort FAO-møte i Roma hvor matprisene, klimaendringer, bioenergi, og matsikkerhet står på agendaen. Dette er et av årets absolutt viktigste møter, og Spire vil være representert ved vår leder Johanne S. Houge.

One comment on “Importmat for $1 trillion
  1. At internasjonale markeder brigner emd seg volatilitet som nasjonalstaten og de nasjoanle regjeringer vanskelig kan hamle opp med er selvsagt apenbart. Men at avstengning av internasjonale markeder er veldig mye bedre er ikke nodvendigvis like innlysende. At man i storre grad kan styre volatiliteten gjennom nasjonal politikkutforming har en pris, og den prisen er permanent hoyere priser.

    Selvsagt kan disse joyere prisene forsvares dersom prisokningen er liten i forhold til redusert volatilitet, og ikke minst dersom hoyere priser idag gir storre produksjon i morgen, som igjen blir billigere fordi man f eks kan dra nytte av atordriftsfordeler som kommer emd den okte produksjonen.

    Det er lite som tyder pa at man har okende skalautbytte i landbruket, sa da ma man analysere punkt en – forholdet mellom volatilitet i internasjonale markeder og pris for “selvberging”.

    Jeg skal ikke paberope meg a vare kompetent til a utfore en slik analyse for alle verdens matvarer, men det er i hvertfall viktig a huske pa at stenging av handel ikke nodvendigvis bidrar i positiv retning.

Leave a Reply