Hvilken plass har klima i politikken?

Spire Kristiansand arrangerte klimadebatt før valget, og reflekterer nå i etterkant over rollen klima har i det politiske landskapet.

spire kristiansand 2

Valget er over med borgerlig seier og regjeringen er valgt for de neste fire årene. Debattene har gått i ett sett, med fokus på eldre, fordeling, innvandring og skatt. Men hvilken plass har klimaet oppi alt dette? Denne enorme globale problemstillingen har en tendens til å bli glemt ved siden av alt det andre.

For å øke fokuset på nettopp dette arrangerte Spire Kristiansand en klimadebatt tirsdag 5. september på Østsia ved UiA. På debatten stilte politikere fra Høyre, Venstre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet de grønne, Sosialistisk venstreparti og Rødt.

Mange var møtt opp for å høre på debatten!

Mange var møtt opp for å høre på debatten.

Det ble blant annet diskutert energi, om oljeboring og fornybare alternativer. Skal vi verne områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja og hvor stor satsing bør vi ha på fornybar energi? Det ble diskutert transport, om el-biler og ladestasjoner. Hvordan kan vi skaffe ren energi til el-bilene og hvordan skal vi klare å bygge nok ladestasjoner? Etter at de fastsatte temaene var ferdig diskutert åpnet vi for spørsmål fra publikum, hvor vi fikk gode innspill fra salen.

Debatten var alt i alt vellykket og vi oppnådde det vi ville: å sette mer fokus på klima i valgkampen. Nå håper vi bare at vår nåværende regjering velger å prioritere klimaet og følge Parisavtalen som vi har skrevet under på. Vi i Spire og andre miljøorganisasjoner må fortsette det politiske arbeidet vårt for å påvirke politikerne i positiv retning.

Skrevet av Spire Kristiansand. Følg med på hva som skjer i lokallaget her!

Leave a Reply