I dag saksøker vi staten

De siste to årene har hver måned slått alle tidligere varmerekorder. Vi vet hva som forårsaker det. Forbrenning av olje, kull og gass gir utslipp av karbondioksid (CO2) som eskalerer den globale oppvarmingen. Dette fører til en mer skjevfordelt verden, der de som har gjort minst for å skape situasjonen er dem som lider mest, og generasjonen av barn som blir født nå ikke får et like levelig miljø som oss nå.

arctic-oil-drilling

I juni 2016 delte regjeringen ut tillatelser til å bore etter olje i nye områder i Barentshavet, gjennom den 23.konsesjonsrunde. Til sammen ble det delt ut 53 nye letelisenser og Statoil har annonsert at de planlegger å starte oljeleting alt neste sommer. Ikke mange månedene etter tildelte regjeringen enda flere lisenser, gjennom 24. konsesjonsrunde.

Dette henger ikke på greip på grunn av to viktige elementer:

  1. Vi har en en egen Miljøparagraf i Grunnloven, Miljøparagrafen § 112 i Grunnloven som sier:                                                                                        “enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten” og at “statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.» 
  2.  I Paris i desember i fjor skrev Norge under, som et av de første landene, under på at vi ønsker å holde den menneskeskapte oppvarmingen til 1,5 grader. Denne avtalen har vi også ratifisert og trådte i kraft 5. oktober i år.

Med disse to, er det ikke vanskelig å forstå at vi ikke kan fortsette å drille etter olje som før. Ny forskning har kommet frem til at hvis vi skal nå disse målene,  må alt uoppdaget olje bli liggende.  En ny rapport fra Oil Change International basert på data fra FNs klimapanel og norske Rystad Energy, fastslår hvordan allerede det er mer enn nok olje, kull og gassfelt i drift, og om vi tar opp ressursene herfra vil vi ende på en oppvarming forbi to grader. Det blir da poengløst å åpne for mer oljeleting.

Vi liker å tro at vi er et foregangsland når det gjelder klima – men handlingene våre teller sterkere enn hva vi sier.

Nettopp derfor saksøker nå en rekke miljøorganisasjoner, med Greenpeace og Natur og Ungdom i spissen, og med Spire som støttespiller, den norske stat for brudd på Miljøparargrafen.

«Vi mener staten har brutt med sitt ansvar for framtidige generasjoner ved å åpne opp for massiv oljeutvinning. Skal vi ha en klode å leve på i framtiden må vi ta klimaendringene på alvor og la oljen bli liggende i bakken» sa Ingrid Skjoldvær, leder i Natur og Ungdom på pressekonferansen tidligere i dag.

«Samtidig som Erna Solberg signerte Paris-avtalen og lovet store utslippskutt, åpnet regjeringen for storstilt ny oljeleting i Barentshavet. Vi ber retten om å ugyldiggjøre disse lisensene ettersom mer olje vil føre til mer utslipp, ikke mindre», fortsatte Truls Gulowsen, leder for Greenpeace i Norge.

Norge ser ut til å være fast bestemt på å sabotere Paris-avtalen før den i det hele tatt trer i kraft, skriver Nasa-forsker James Hansen i et åpent brev til Erna Solberg. Les hele stevningen her.

Vi ønsker å sette fokus på at miljøskader ikke bare er et politisk problem. Dette handler om levevilkårene til mennesker nå og i fremtiden, og med Grunnlovens miljøparagraf finnes det et rammeverk for hva regjeringen kan gjøre. Da er det ikke bare å bore etter mer olje, som vil gjøre at millioner av mennesker mister retten sin til et miljø som sikrer helsen. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning. Det er ikke noe politikerne bare kan ignorere.

Hvis du vil bildra til søksmålet kan du også bli med på crowdfundingen.

Tekst av Charlotte Synnøve Garmann-Johnsen

Leave a Reply