Vi deltar på Committee on World Food Security!

Committee on World Food Security (CFS) har som formål å være den mest inkluderende internasjonale og mellomstatlige plattformen for aktører som jobber sammen mot internasjonal matsikkerhet og ernæring. Komiteen rapporterer til FNs generalforsamling gjennom Economic and Social Council (ECOSOC) og til FAO-konferanser.

Vi får delta på denne konferansen i Roma i år, der vi både skal få innblikk i hvordan internasjonale problemstilligner rundt matsikkerhet og ernæring blir diskutert, hvor konfliktene ligger og hva som venter oss i framtiden. Naturlig nok er vi begge veldig spente, fordi ingen av oss har tidligere erfaring med noe som dette. Vi er fremdeles ikke er 100% klare over hva som faktisk skal skje, og ikke minst hva vi skal gjøre. Med våre ulike bakgrunner (statsvitenskap og agroøkologi) er vi veldig spente på om vi kan bruke noe av det vi har lært i utdanningen vår i praksis under selve konferansen.

Hva skjer på CFS? Representanter fra alle verdens hjørner møtes for å informere, diskutere og bestemme hva framtiden bør og skal bringe av bærekraftige løsninger. Et av hovedtemaene i år er husdyrhold. Husdyrhold er et komplekst tema, og står på en side for ineffektiv bruk av ressurser, store klimagassutslipp samtidig som det tar opp store landområder. Et høyt forbruk av animalske produkter er også forbundet med livsstilsrelaterte sykdommer og overvekt. På den andre siden har husdyr som drøvtyggere evnen til å omforme gress og planterester som mennesker ikke kan nyttegjøre seg av til proteiner og fett i form av kjøtt og melk. Dette er spesielt viktig for matsikkerhet i marginale områder hvor annet landbruk kan være vanskelig. Dette gjør at man ikke bare kan kutte ned på produksjonen av husdyrhold, men må finne en løsning som gagner alle parter. Under konferansen er vi spente på å følge diskusjonen mellom land med storskala kjøttindustri og land som i større grad representerer småskalalandbruk.

14614221_10157762416655107_652828198_o

14689312_10157762416665107_2145143662_o

 

 

 

 

 

 

 

 

Når vi kommer ned til Roma er det fullt kjør. Med tett program hver dag er vi nødt til å velge ut noen ting vi vil gå på, både av plenary sessions og side events, samtidig som vi må få tid til å komme i kontakt med andre nordmenn der nede, andre ungdomsorganisasjoner, medier og diverse andre mennesker vi har lyst til å snakke med (håper fortsatt Leonardo DiCaprio skal dit). Vi gleder oss veldig mye til å lære mer om verdens matsituasjon, og å komme tilbake til Norge med masse ny info og nytt, stort engasjement!

Følg med i Spires medier den neste uken for oppdateringer fra Roma og CFS!


Skrevet av Ingrid, leder for Spire Trondheim & Caroline, koordinator i Matutvalget.

 

Leave a Reply