Dagens positive dreining

De late feriedagene er over, men sol og pils er det ikke mindre av av den grunn. Fadderperioden på Ås er i full gang, og byr på en gylden mulighet til å hoppe over all klein smalltalk og gå rett på sak: klimapolitikk, verden og Spire. I køen foran grillen møter jeg på en hyggelig student fra Spania som hevder at klimakrisen er min venn. De deilige grilla maiskolbene får vente, for jeg bare må protestere høylytt. Men etterhvert som diskusjonen utvikler seg begynner jeg å skjønne tankegangen hans; det han mener er at vi skal se på klimaendringene som en mulighet, ikke som en fiende.

Hans synspunkt minnet meg om noe jeg leste i Naomi Kleins This Changes Everything, en bok som jeg forøvrig vil anbefale alle å lese. Klein skriver også om dagens klimaproblematikk som en mulighet til å forandre de urettferdige og absurde forholdene som hersker i verden vår i dag. Hun siterer Yotam Marom fra Occupy Wall Street bevegelsen, som sier at kampen for et sundt klima ikke er en uavhengig bevegelse, den er derimot en utfordring og en mulighet for alle andre kamper. Klimakrisens universale kaliber og nødvendigheten av rask handling, gir oss en drivkraft til å utvikle systemer som også i mye større grad en dagens ivaretar økonomisk rettferdighet, menneskerettigheter og fred.

Medlemmene i  Miumbuni Self Help Group jubler over avlingene sine. Selvhjelpsgruppene er lokalsamfunnsinitiativ for småbønder der de lærer metoder for klimatilpasning, og i denne gruppa har medlemmene hver sin åkerlapp der de dyrker ulike grønnsaker.

Tilbakeblikk på Utviklingsfondets kampanje: Medlemmene i Miumbuni Self Help Group jubler over avlingene sine. Foto av Julie Lunde

 

I en hektisk hverdag ser vi oss ofte nødt til å velge våre kamper; men til syvende og sist kjemper vi alle for den samme verden. Vi må bare begynne å tenke og kjempe samlet. Tiden er inne for å lege vårt felleskap her på jordkloden, både vårt forhold til naturen og vårt forhold til hverandre.

Jeg ser frem til et nytt semester med nye mennesker, perspektiver og mål i Spire Ås!  

Skrevet av Ronja Genneper /Nestleder i Spire Ås

 

Leave a Reply