Gjør plass til aktive dager i høstkalenderen!

Den norske sommeren siger sakte  innover oss, det er mange som har mer døsige dager med fotball på tv, is, strand og tid ute i det fri. Selv også Handelsspirene har noe latere dager ettersom vi nærmer oss juli, men det betyr ikke at vi har sluttet å tenke på en mer bærekraftig verden av den grunn.

For allerede til høsten tar vi i nye tak! Da skjer det mye for sivilsamfunnsorganisasjonene, så også for oss. Det viktigste vil nok være kampanjen vår om hvordan handel og forbruk påvirker klimaet gjennom “outsourcing”. Kampanjen skal iløpet av høsten blant annet ha en interaktiv presentasjon på Globaliseringskonferansen, som er et møtested for alle som vil lære mer om globale forhold, urettferdighet og nye løsninger på problemene vi ser i verden i dag.  For oss som ser hvordan handel fører til urettferdige systemer vil det være flere godbiter på programmet på konferansen. Godbiter som Handelspolitikk og investeringer på 1-2-3, workshop om gode prinsipper for handelsavtaler, og Spirekampanjens egen bolk om økologisk økonomi! Les mer om Globaliseringskonferansen her.  

IMG_2592[1]Globaliseringskonferansen er så langt i fra det eneste som skjer til høsten. Handelsutvalget vil fortsette å følge forhandlingene av TTIP og TISA, og fortsette å gi innspill til norske myndigheter om hvordan vi synes at Norge bør håndtere og følge opp denne typen handelsavtaler. Også WTOs Public Forum med tittelen “Inclusive Trade” står på tapetet 27-29. i september. I forumet vil temaer som hvordan man kan legge til rette for små og mellomstore bedrifter i det globale markedet, hvordan handelssystemet kan støtte opp om innovasjoner og hvordan kvinner i større grad kan få ta del i det internasjonale markedet, bli tatt opp. Dette vil Handelsutvalget i Spire følge opp iløpet av høsten. Kanskje du også er interessert i WTOs Public Forum?
Mer om det kan du lese her.

Høsten vil ikke bare være rom for politikk, media, debatter og konferanser, men vil også være rom for litt planlegging, av hva og hvordan vi skal jobbe fremover i Handelsutvalget. En av ideene er at vi skal jobbe med hvordan for eksempel handelsavtaler, griper inn i verdikjedene og spesielt arbeidsdelingsforholdet mellom Nord og Sør. Denne arbeidsdelingen dreier seg om at landene i Sør gjerne utvinner råmaterialer og selger dem, mens landene i Nord gjerne kjøper råmaterialene og tilfører dem verdi. Økonomisk teori tilsier at det er produktene som tilføres verdi som gis mest gevinst for den som selger. Det som vil være langt verre er dersom landene i Nord forsøker å opprettholde denne situasjonen. Er det slik at industriland begrenser utviklingsland sin mulighet til å produsere varer med merverdi i sine produksjonskjeder? Det planlegger vi å finne ut.
Så til tross for latere dager i juni og juli, er det mye spennende som skjer på Handelsfronten til høsten og vi i Spire Handelsutvalget lader opp batteriene for å gjøre oss klare til nok en aktivistisk høst! Vil du være med så ta kontakt med oss.

 

Skrevet av Bjørnar Berntsen i Handelsutvalget.

 

 

Leave a Reply