Habitat III – hva skjer ‘a?

Hva er Habitat III?

Habitat III er FNs konferanse om bolig og bærekraftig byutvikling som skal avholdes i Quito, Ecuador i oktober i år. Toppmøtet er i regi av FNs bosettingsprogram, og er det tredje i rekken siden 1976. Her samles nasjonale myndigheter seg for å evaluere utviklingen siden forrige toppmøte i 1996, og vedta en ny strategi for bærekraftig utvikling av byer og bosettinger de neste 20 årene – den såkalte New Urban Agenda. I forkant av møtet jobber også representanter fra byer, sivilsamfunn og næringsliv sammen med å utforme formelle innspill til prosessen.

Hvorfor er Habitat III viktig?

Habitat-konferansene avholdes kun hvert 20. år og en Ny Urban Agenda må derfor inneholde prioriteringer og forpliktelser som reflekterer de nye utfordringene og mulighetene som byer står overfor i dag, som fattigdom og ulikhet, befolkningsvekst, energiforbruk, og miljø- og klimaproblematikk.

Over halvparten av verdens befolkning bor nå i byer, en andel som er forventet å utgjøre fire femdeler innen 2050. Det meste av denne veksten vi foregå i byer i det globale sør, hvor man også ser en enorm fremvekst av slumbebyggelser og uformelle bosettinger. Spørsmålet om hvordan man ivaretar den økte etterspørselen etter bolig og samtidig sikrer en sosial, økonomisk og økologisk bærekraftig byutvikling står derfor sentralt.

Habitat III vil være det første store FN-toppmøtet etter både Paris-avtalen og de nye bærekraftsmålene har trådd i kraft, noe som av mange blir sett på som en viktig mulighet for Habitat III til å styrke gjennomføringen av de to andre prosessene.

Det at konferansen avholdes i Quito kan sees på som et viktig symbol på en mer inkluderende prosess. Latin-Amerika er det mest urbaniserte kontinentet, og har en lang historie med utfordringer knyttet til urban utvikling, og det er ikke tilfeldig at konferansen holdes nettopp her. Med Quito som vertsby håper man på å tydeliggjøre synspunkter og erfaringer fra Latin-Amerika og det globale sør, som historisk sett ofte har blitt tilsidesatt i internasjonale forhandlinger.

Habitat III vil avholdes i Quito i år. Bilde av Juan Carlos Capa

Habitat III vil avholdes i Quito i år. Bilde av Juan Carlos Capa

Hva kommer til å være “the hot issues”?

I forberedelsesarbeidet til Habitat III har det blitt lagt større vekt på å fremheve den gjensidige selvforsterkende sammenhengen mellom urbanisering og utvikling – en bekreftelse på byenes viktige rolle som driver i økonomien. Fordelingsspørsmål og likhetsperspektiver i møte med globalisering står sentralt her.

Andre viktige fokusområder ser ut til å være innbyggernes mulighet for demokratisk innflytelse og deltakelse, sikkerhet og trygghet, og byers utfordringer og muligheter når det kommer til miljø og klima. Et viktig tema vil også være rollen til lokale myndigheter, og deres muligheter for å påvirke egen fremtid, da et fokus på lokalt demokrati anses som å være mer og mer avgjørende for en rettferdig utvikling for byens innbyggere.

Hva er Spires rolle?

Spire har vært så heldige å ha fått muligheten til å jobbe sammen med Habitat Norway for å utforme politisk innspill til Norges offisielle standpunkt til Habitat III. Habitat Norway er en frivillig organisasjon som består av fagfolk med ulik bakgrunn og kompetanse innenfor urbane spørsmål.

Vi sikter oss mot å kunne delta på konferansen i Quito i oktober, sammen med en rekke organisasjoner og representanter fra sivilsamfunnet som vil være til stede for å sørge for at demokratiske, miljømessige, og sosiale aspekter vil være førende prinsipper i en Ny Urban Agenda.

Ellers jobber vi kontinuerlig for å spre bevissthet om viktigheten av å adressere urbane aspekter knyttet til bærekraft og rettferdighet. Dette vil vi gjøre fremover ved å fokusere på informasjonsspredning, foredrag og arrangementer. I oktober markeres Urban October verden over for å øke engasjementet rundt arbeidet med en Ny Urban Agenda. Dette kommer heller ikke til å gå ubemerket hen for seg fra vår side, så følg med!

Skrevet av Miriam Odden og Hilde Rognlien fra Byutvalget

Leave a Reply