Søksmålet mot staten – hva skjer?

Regjeringen er i ferd med å åpne for oljeboring i det sårbare Arktis

Regjeringen er i ferd med å åpne for oljeboring i det sårbare Arktis

Hvordan skal vi med forente krefter skape mest mulig folkelig engasjement rundt søksmålet mot staten? Dette var temaet for mobiliseringsmøte holdt på Miljøhuset, torsdag 17 mars. Møtet var åpent for alle som var interessert i å ta del i arbeidet med dette historiske søksmålet.

Bakgrunnen for søksmålet er at regjeringen er i ferd med å åpne for oljeboring i det sårbare Arktis. Som foreningen Grunnloven § 112 sier selv:Når staten svikter i en av sine mest fundamentale funksjoner, nemlig å beskytte borgerne – så vel de nålevende som de fremtidige – fra naturødeleggelser, ser vi ikke noe annet valg enn å gå til sak”. Foreningen arbeider med å forberede søksmål mot staten med basis i grunnlovens miljøparagraf. Styret består av personer fra ulike miljøoraniasjoner, som Natur og Ungdom, Spire, Concerned Students Juss, Forfatternes klimaaksjon, Greenpeace og Besteforeldrenes klimaaksjon. Men hva er egentlig gjort til nå?

Et opprop ble laget av foreningen høsten 2015 som varslet at de mener staten bryter Grunnloven. Til tross for at oljeboringen bryter med vitenskapelige råd og våre grunnlovsfestede rettigheter ser regjeringen ut til å åpne for boring uansett. Juristene Beate Sjåfjell og Pål Lorentzen har begge argumentert for at 23. konsesjonsrunde er grunnlovsstridig.

Det er blitt funnet ut at Foreningen Gunnloven § 112 ikke kan ta ut søksmålet fordi de med sin oppstart i 2016 ikke er etablert nok. For at saken skal kunne fremmes for retten må organisasjonen som fremmer den ha tilstrekkelig rettslig klageinteresse. En miljøorganisasjon som er vel etablert bør derfor helst fremme saken hvis den skal ha mulighet for å komme til retten.

Det kreves ganske mye penger å få en sak kjørt gjennom rettssystemet hele veien til høyesterett. En utfordring er hvordan disse pengene skal skaffes. På mobiliseringsmøtet ble representanter fra ulike organisasjoner delt inn i grupper for å diskutere nettopp dette og  kom frem til at crowd-funding kanskje kan være en løsning på problemet.

Ulike aksjoner og aktiviteter i forbindelse til søksmålet ble også diskutert. Hva kan vi egentlig gjøre for å engasjere folk? En ting er sikkert, og det er at denne saken også appellerer til mange som ikke nødvendigvis er så engasjert i miljøsaken fra før av. Fokuset videre bør derfor være på å få til en folkelig mobilisering, med kafemøter, debatter, stunts, oppslag i media og mye mer.

Fremover skal ulike miljøorganiasjoner lage forslag til hva man faktisk kan gjøre med søksmålet. Det skal blant annet opprettes et forum der organisasjoner kan møtes for å utvikle nye ideer og engasjere seg i forberedelsene til søksmålet.

Fra møtet kan vi konkludere med at arbeidet med søksmålet er godt i gang og vi er ikke i tvil om at vi vil gå til rettsak. Vi har gode argumenter og vi er ikke redde.

Tekst av Kathrine Kinn, klimautvalget i Spire

Leave a Reply