Hvordan ser den grønne framtiden ut?

På fredag deltok jeg på konferansen Broen til framtiden som i tre år på rad har samlet folk på tvers av organisasjoner, fagforeninger og kirke, med ett mål: Å bygge den folkelige mobiliseringen som trengs for å omstille Norge til et land basert på fornybare ressurser. Ved hjelp av en rekke foredrag rettet vi blikket mot den grønne framtiden, og prøvde å forstå hvordan den tid som kommer burde, og vil se ut.

Bilde av broentilframtiden.com

Bilde av broentilframtiden.com

Blant de som holdt foredrag var Connie Hedegaard, tidligere miljøminister i Danmark, Jan Egeland, generalsekretær i Flyktningshjelpen, statsminister Erna Solberg og Mark Campanale, grunnlegger av Carbon Tracker. Temaene var alt fra grønn konkurransekraft, klimaflyktninger, omstilling, karbonbobler og karbonbudsjett. Med andre ord: Mange gode tanker rundt klimaløsninger.

Folk var uenige. Mens Erna mente at vi fortsatt kommer til å satse på gass og karbonlagring i årene som kommer, samtidig som vi omstiller andre næringer til å bli klimaeffektive, fortalte Mark Campanale at fremtidige oleprosjekter ikke engang kommer til å være lønnsomme. Faktisk, i dag med olje som selges for under 30 dollar per fat, samtidig som det noen steder koster 80 dollar å produsere en fat, er olje lite lønnsomt. Halvparten av prosjektene som internasjonale oleselskaper foreslår for framtiden, blant annet i Arktis, kommer ikke til å bli lønnsomme, rett og slett fordi forespørselen etter olje kommer til å falle i det land skal møte sine forpliktelser i Paris-avtalen. Dette er karbonboblen. Sammen med Connie Hedegaards innspill om at en av utfordringene rundt finansieringen av grønn innovasjon er at vinnerne av grønne løsninger ikke alltid er de samme som de som investerer, fikk vi et innblikk hvordan et fornybart samfunn vil fungere i praksis, og hvilke funksjoner som må løses.

Noe flere faktisk var enige om, inkludert Erna, var at de som investerer i klimafiendtlige sektorer må straffes, slik at investorer ser på det som mer lønnsomt å investere i grønn innovasjon. Fra konferansen kan vi konkludere med at markedskreftene ikke klarer å gjøre framtiden grønn av seg selv, ny klimaframtid også betyr en fundamentalt ny økonomi, og som Sean Sweeny banket igjennom: Makten ligger hos folket.

Topp tre gøye sitater fra konferansen:

  • “Vi er godt inne i det grønne skiftet” – Erna Solberg. Det var vi i Spire-forsamlingen ikke heeeelt enige i og reagerte sånn her:

    Matilde Clemetsen og Johanne Solum Ness på konferansen broen til framtiden

    Matilde Clemetsen og Johanne Solum Ness på konferansen broen til framtiden

  • “Du vet hvordan engelskemennene sier “the proof of the pudding is in the eating”? Jeg sier “the proof of the Paris-agreement is in the implementation” – Connie Hedegaard
  • “Skal ikke klima være en styringsmekanisme som sier noe om hvor vi skal satse?” – Johanne Sæther Houge

Tekst av Matilde Clemetsen, bilder av Matilde Clemetsen og broentilframtiden.com

Leave a Reply