La fjorden leve!

I snø, regn, vær og vind sitter for tiden norsk ungdom lenket fast på borerigger på Engebøfjellet. De ofrer blod, svette og tårer for å vise at de nekter å akseptere at fantastiske naturområder og biologisk mangfold er i ferd med å utslettes. De nekter å godta at et gruveselskap skal tjene masse penger ei lita periode for å samtidig utsette den vakre Førdefjorden for en miljøødeleggelse som potensielt er den verste, planlagte miljøkatastrofen i nyere norsk tid.

Vakre Førdefjorden

Vakre Førdefjorden

Situasjonen er som følger: Engebøfjellet ved Førdefjorden i Sogn og Fjordane har Norges største forekomst av mineralet rutil, som brukes i blant annet hvitningsmiddel til tannkrem. Nordic Mining fikk i 2015 tillatelse til å utvinne dette mineralet og å dumpe de resterende fjellmassene rett i fjorden. Konsesjonen går ut på at Nordic Mining kan dumpe fem millioner tonn potensielt giftig avfall i fjorden hvert år i 50 år.

La fjorden leve!

La fjorden leve!

Omstendighetene rundt hvordan denne tillatelsen ble gitt vil vi kanskje aldri få et helt klart svar på, men det vi vet er at noen tjener store penger på at et flott naturområde blir ødelagt. Argumentasjonen for å gjennomføre prosjektet går ut på at dette kan skape mange arbeidsplasser og være en inntektskilde for kommunene i området. Motargumentene er at dette prosjektet kan true allerede rødlistede arter som blålange, uer og pigghå. Vi vet også at det kommer til å være mye innleid arbeidskraft og at det potensielt kan skade lokale arbeidsplasser som fiskeri og turisme. Vi vet også at dette prosjektet ikke er godtatt av et stort antall fra lokalbefolkningen.

Prosjektet er ikke godtatt av et stort antall fra lokalbefolkningen!

Prosjektet er ikke godtatt av et stort antall fra lokalbefolkningen!

Helt siden arbeidet med prøveboring startet 2.februar har Natur og Ungdom demonstrert svært aktivt i området. I løpet av denne perioden har over 50 aktivister lenket seg fast til boreriggene for å hindre arbeidet. Dette har resultert i bøter for over 500 000 kr.

Denne uken meldte Spire seg på i kampen for å stoppe prøveboringen på fjellet. Etter en rolig 9 timers kjøretur over Norges vakre land ble vi møtt av en meget engasjert gjeng fra Natur og Ungdom som viste oss det omfattende systemet de har satt i gang. Vi ble gitt mat og innlosjert i et hus som var stilt til disposisjon fra de lokale.

Helene Tømmerbakke, Anders Rør og Jonathan Lindholt på vei til aksjon! Foto_ Anders Rør

Helene Tømmerbakke, Anders Rør og Jonathan Lindholt på vei til aksjon! Foto_ Anders Rør

Utstyrt med nok klær og mat for en polarekspedisjon, og metervis med kjettinglenker tok vi oss omsider opp Engebøfjellet for å kjempe for det vi tror på; en bærekraftig forvaltning av vår felles natur. Det finnes som kjent ikke dårlig vær, bare dårlige klær, men en blanding av regn, snø og kraftig vind er alltid en utfordring, spesielt når man skal sitte stille i mange timer.  Allikevel lenket og låste vi oss fast til en borerigg og satt oss godt til rette. Matpakker ble spist, kakao ble drukket og mange sanger ble sunget mens gruveselskapets arbeidere tuslet rundt uten mål og mening.

Utstyrt med nok klær og mat for en polarekspedisjon, og metervis med kjettinglenker

Utstyrt med nok klær og mat for en polarekspedisjon, og metervis med kjettinglenker

Vi trosser en potensiell bot på 10,000 kroner, vi trosser rulleblad, kort fengselsopphold og en etter hvert bitende kulde for å stå på vår sak. En sak vi er helt sikre på! Vi er 5 Spirer blant over 50 personer som har valgt å lenke seg i løpet av de tre siste ukene. Og vi gir ikke opp! Aksjonen fortsetter, selv om 3 Spirer nå har returnert for å fortsette organisasjonsarbeidet fra Ås, verdens navle.

Clara_og_Helene_ foto Syvert Kråkenes

Clara og Helene fra Spire, foto av Syvert Kråkenes

Nå var vi Åsinger ekstremt heldige. Etter 7 koselige timer i klassisk vestlandsvær ble vår aksjon brutt rundt 21:30 da vi innså at kulda tok sitt og onkel politi ikke hadde planer om å dukke opp den kvelden. Ny gjeng var på plass grytidlig dagen etter og politiet var kjapt ute mellom kl 10 og 11 den morgenen. Vi slapp bota for denne gang, og ettersom vi ikke hadde pengene i utgangspunktet så kan vi nå ofre oss neste gang. Det er vi jo takknemlige for. Heldigvis ble 2 engasjerte Spirer igjen i Vevring for å fortsette kampen med resten av Natur og Ungdom. Vi oppfordrer alle til å delta slik de har mulighet til, forhåpentligvis ved å lenke seg så snart som mulig. Støtte kan også gis til de som har mottatt bot igjennom NU, eller ved å støtte både NU og Spire i vår kamp for en mer rettferdig og bærekraftig fordeling av verdens ressurser.

Vi gir oss aldri!

Jonathan Grevstad Lindholt: Vi gir oss aldri!

Jonathan Grevstad Lindholt: Vi gir oss aldri!

Mvh

Helene Tømmerbakke, Jonathan Grevstad Lindholt og Anders Rør

Tekst av Jonathan Grevstad Lindholt, Helene Tømmerbakke og Anders Rør, bilder av Jonatahn Grevstand Lindholt og Syvert Kråkenes

 

Leave a Reply