Arktis i Sentrum

Bilde av Ingrid Beate Øpstad Fredriksen

Bilde av Ingrid Beate Øpstad Fredriksen

I Arktis ligger det store uberørte ressurser. Når havisen nå trekker seg tilbake åpner det for diskusjon rundt blant annet hvorvidt utnyttelse av ressurser i disse områdene skal starte og om man kan åpne nye ruter for skipstrafikk. Dette har ført til et behov for arenaer hvor slike spørsmål kan diskuteres. I januar ble noen av disse temaene tatt opp under Arctic Frontiers i Tromsø.

Actic frontiers er en internasjonal konferanse holdt i Tromsø hvor forskning, utvikling og politikk i Arktis er sentralt. I 2016 gikk konferansen av stabelen 24.-26. januar. Aktører fra en rekke disipliner møtte på konferansen. Blant disse var politiske aktører som Erna Solberg, Børge Brende, Alexander Stubb og Per Sandberg. Viktige representanter fra forskning og nærlingsliv var også se, deriblandt Geir Seljeseth og Frederic Hauge.

Årets tittel på konferansen var Industry and Environment. Et av temaene i fokus var hvordan industrier i fremtiden kan minimere sine utslipp og dermed også begrense deres industrielle fotavtrykk. Spesielt sentralt da er rollen til ny teknologi, og hvordan denne kan bidra til bærekraftig utvikling på alle områder i Arktis.

Tidligere temaer har vært blant annet Humans in the arctic (2014), Geopolitic and marine production in a changing arctic (2013) og Energies of the North (2012). Konferanser som denne er viktige arenaer for å diskutere utvikling av teknologi og miljøspørsmål. Dessverre har det vært stor fokus på teknologi som muliggjør oljeboring, og ikke nødvendigvis alternativ teknologi.

Vi i Spire Trimsø har snakket med Melissa Jansen som deltok på deler av konferansen. Hun er også student ved UiT og studerer biologi, klima og miljø.

Melissa Jansen, student UiT

Melissa Jansen, student UiT

Hva var dine forventninger til konferansen?

Jeg hadde ikke så høye forventninger siden dette var nytt for meg og hadde egentlig ingen planer om å delta. Bestemte meg faktisk helgen før at jeg ville prøve å gå på noe!

Hva var ditt inntrykk av konferansen?

Opplegget virket veldig bra, med mange forskjellige ting man kunne delta på. Det var variasjon mellom ulike emner, størrelser på foredragene og dybde. Det aller meste var gratis for studenter, noe som er ett stort pluss, men jeg fikk likevel ikke deltatt på så mye som ønsket grunnet kolliderende forelesninger og seminarer.

Var det noe du ble overrasket over?

Jeg reagerte på at en del av foredragene var veldig korte, og rett etter hverandre. Nå har jeg ikke vært på så mange konferanser at jeg egentlig kan uttale meg om det da.

Ville du anbefalt andre å dra?

Ja, det er en fin mulighet til å få en fot innenfor arbeidslivet og knytte kontakter som kan være til hjelp videre i livet etter studier. Det var også en del sosiale sammenkomster som var åpent for alle registrerte som var veldig bra. En mer avslappet stemning i kontrast til det noe formelle preget det var rundt foredragene.

Skrevet av: Tone Elvik Sannerholt og Ingrid Beate Øpstad Fredriksen, bilde av: Ingrid Beate Øpstad Fredriksen

Leave a Reply