Grønne utstillingsvinduer

"Forever hiden", bilde av Thomas Rousing

“Forever hiden”, bilde av Thomas Rousing

Mens statslederne forhandlet om formuleringer og finurligheter inne på COP21, kom lokalpolitikerne som besøkte Paris med løsningene. På by- og regionpaviljongen utenfor selve klimaforhandlingene, var politikere fra byene kåret til Europas grønne hovedsteder de seneste årene samlet. De var der for å diskutere utfordringer, utveksle erfaringer og inspirere til klimavennlig byutvikling. Som representant for Spire var jeg på plass, og ble inspirert!

Mer enn to tredjedeler av europeerne bor i tettsteder og byer, og hvert år utpeker EU-kommisjonen hvilken by som skal få den ærefylte tittelen som Europas grønne hovedstad. Urbanisering gjør at miljøutfordringene blir konsentrert, men samtidig kan det også gi engasjement og bidra til innovasjon for å løse utfordringene.

By- og regionpaviljongen under COP21 i Paris bilde av Marit Finnland Trøite

By- og regionpaviljongen under COP21 i Paris bilde av Marit Finnland Trøite

Energieffektive Bristol

Europas grønne utstillingsvindu for 2015, Bristol, var på plass med en stor delegasjon i Paris for å nyte siste glans av tittelen.

  • Vi har hatt stor suksess med våre initiativ for energieffektivisering, kunne borgermester George Ferguson fortelle.

Byen har etablert 45 ulike støtteordninger for utbedring av kvaliteten på hus som innbyggerne har kunnet søke på. Satsingen på dette området har gjort at en person i Bristol i gjennomsnitt bruker 20 % mindre energi enn gjennomsnittet i Storbritannia. I tillegg kunne borgermesteren fortelle at det tette samarbeidet med sivilsamfunnet har vært avgjørende for å nå målsetningene om å bli en grønn by.

"Bristol 2015", bilde av Geof Sheppard

“Bristol 2015″, bilde av Geof Sheppard

Karbonnøytrale København

Mens miljøbevegelsen kjempet for at statslederne skulle vedta et langsiktig mål for 2050 i Parisavtalen, har København allerede vedtatt at de skal bli klimanøytral innen 2025. Selv om befolkningen i København har økt, er utslippene redusert de seneste årene. Dette var en av hovedårsakene til at København ble kåret til Europas grønne hovedstad for 2014. Men er egentlig utslippmål på lokalt nivå et godt virkemiddel? På samme måte som på nasjonalt nivå, kan det stilles spørsmål om dette er tomme løfter som ikke vil bli fulgt opp.  

  • Vi har laget 130 milepæler nettopp for å holde politikerne ansvarlig for de målene  som er satt, sa Morten Kabell, borgermester for teknikk- og miljø i København.

Hvorvidt dette fungerer, vil gjenstå å se i tiden frem mot 2025. Den danske regjeringen har nylig kuttet i sine klimaambisjoner, og under COP 21 kåret miljøbevegelsen Danmark til “Fossil of the day”. Prisen deles ut til det landet som gjorde mest for å forhindre kampen mot klimaendringer. Det kan derfor bli hardt for lokale myndigher i København å nå sine mål uten drahjelp fra nasjonalt nivå.

Klimakultur i Essen

Tysklands niende største by, Essen, har gått fra å være Europas kullhovedstad til å bli kåret til Europas grønne hovedstad i 2017.  

  • Vi har brukt kommunikasjon som et virkemiddel for å bli en grønn by, fortalte Angelika Siepmann som er leder for energiprogrammet i Essen.

Byen har jobbet strategisk for å endre folks holdning til klimatiltak, og har slagordet “ESSENtials – changing the way we act”. Det har blitt etablert grønne, urbane områder i de gamle industriområdene, og nå bor 95 prosent av befolkningen mindre enn 300 m fra et offentlig grøntområde. Essen har jobbet for å bevare det biologiske mangfoldet ved å blant annet bygge grønne korridorer gjennom byen for å hjelpe humler og bier å finne nok næring.

Prisgitt nasjonale strategier og lokalt engasjement

Hvor mye makt og frihet det lokale nivå har til å forme byutviklingen varierer betydelig. Vi antar at Essen som ligger i den tyske delstaten Nordrhein Westpfalen har mer frihet enn Bristol, da det lokale nivå har svært begrenset makt i det britiske politiske systemet. Det lokale klimaarbeidet vil i mange land fortsatt være prisgitt de nasjonale støtteordningene og ikke minst lovgivningen. Er kåringen av Europas grønne hovedstad kun et utstillingsvindu uten reell påvirkningskraft?

Samtidig vet vi at ovenfra-nedstrategien i Kyotoavtalen fungerte dårlig, og denne erfaringen bør statslederne ta med seg når de nå skal implementere ambisjonene i Parisavtalen. Et lokalt engasjement vil være avgjørende for at målene i Parisavtalen nås. Bristol, København og Essen har gitt oss eksempler på hva som kan gjøres på lokalt nivå.
Spire har nylig opprettet et byutvalg som skal se på de komplekse problemstillingene knyttet til bærekraftig byutvikling. Kan målene på lokalt nivå nås uten nasjonale ambisjoner? Hvordan kan vi omsette ideene fra disse europeiske byene til å få til en bærekraftig byutvikling i land i sør? Er du også interessert i disse utfordringene, anbefaler jeg å bli med i et av våre lokallag i Norges største byer eller Spires ferskeste utvalg – byutvalget!

Tekst av Marit Finnland Trøite, Spire Trondheim. Bilder av Marit Finnland Trøite, Thomas Rousing og Geof Sheppard

Leave a Reply