COP21: Hånd i hånd for klimarettferdighet

Spire støtte UNDPs kampanje for å endre 2gradersmålet til 1,5 grader

Spire støtte UNDPs kampanje for å endre 2gradersmålet til 1,5 grader

Paris er fylt av tusenvis av delegater, klimaaktivister, politikere og forskere. Spires representanter ankom byen tidlig torsdag morgen for å delta på ungdomskonferansen, klimamarkering på søndag og forberedelse til FNs klimaforhandlinger, COP21 (Conference of the Parties), som startet i dag.

Kreativt kaos

I helgen ble COY (Conference of the Youth) arrangert. Are, Nina og Marit var på plass for å representere Spire. COY ble arrangert i en gedigen hall hvor det var satt opp små konferanserom, filmrom, scener og boder med informasjon fra ulike organisasjoner. For oss som ikke snakker fransk opplevdes det delvis som et kreativt kaos.

Vi brukte første dag på å jobbe i arbeidsgrupper i regi av YOUNGO, ungdomsnettverket på klimaforhandlingene. Marit og Nina ble med i arbeidsgruppa for Loss & Damage (Tap og skade). Målet med den arbeidsgruppa er å få konseptet tap og skade høyere opp på agendaen i forhandlingene slik at det blir en mer rettferdig avtale hvor land som har bidratt mest til forurensningene erkjenner sitt historiske ansvar.

Planleggingsmøte for arbeidgruppa for tap og skade (Loss&Damage)

Planleggingsmøte for arbeidgruppa for tap og skade (Loss&Damage)

Globalt nullutslipp innen 2050 og innen 2030 i Vesten er noen av kravene våre

Globalt nullutslipp innen 2050 og innen 2030 i Vesten er noen av kravene våre

 

Are deltok i arbeidsgruppa for intergenerational equity (INTEQ, rettferdighet mellom generasjonene). Arbeidsgruppa startet med en oppdatering, og Are fortalte blant annet om Spires kampanje Framtidsombudet og hvordan et er en konkret måte å gjennomføre bærekraftighet på. De laget en slagplan for lobbyvirksomhet inne på COP og hvilke land som skal satses på. Det er en del land som har hatt regjeringsskifte, slik som Canada, og derfor nå kan være mer åpen til å støtte INTEQ i sine posisjoner. Det ble også valgt ut nøkkelland i hver region som skal lobbes hardt for å få støtte fra. Det må man, for det er kun land som kan komme med forlslag og forhandle. Vi er kun observatører, formelt sett.

 

Med NRK i hælene

Det var ikke bare Spire som syntes at COY var en interessant møteplass, også Eivind Molde og NRK stakk innom for å filme litt og slå av en prat om hva som skjer. De fulgte oss blant annet på et møte mellom nordisk og arktisk ungdom, hvor representanter fra Canada, Alaska, Finland, Sverige og Norge var samlet for å utveksle informasjon, legge strategier for hvordan ungdommene i nord kan samarbeide.

Lunsj dekket av NRK Dagsrevyen

Lunsj dekket av NRK Dagsrevyen

 

NRK fulgte oss rundt på COY, og oppsummerte konferansen med et innslag i søndagsrevyen. Du kan se det her: https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA03112915/29-11-2015

 

En menneskelig lenke gjennom Paris

I mange uker har det blitt planlagt en global klimamarsj denne søndagen. I Paris ble den avlyst på grunn av terrorangrepene for to uker siden, men det franske sivilsamfunnet hadde satt igang kreative måter for å uttrykke engasjement for klimarettferdighet. Tusenvis av mennesker hadde samlet seg for å lage en lenke der hvor klimamarsjen var planlagt å gå. Det ble en stor opplevelse for både for våre Spire-representantene, og ikke minst for Kisilu fra Kenya. Forkledd som skyer, trær og fisker sto vi på fortauet i Boulevard Voltaire sammen for å vise statslederne at vi bryr oss om klimaet og for å legge press på forhandlerne de neste to ukene. På tross av enorme mengder politi i området, foregikk den delen av demonstrasjonen vi deltok på fredelig.

Fra klimalenka i Paris

Fra klimalenka i Paris

Spire og Kisilu i klimalenka 29. november i Paris

Spire og Kisilu i klimalenka 29. november i Paris

 

Statslederne har nå ankommet byen, og i dag starter forhandlingene for fullt. Spire er godt forberedt, og motivert for å kjempe for en langsiktig og rettferdig avtale! Nye oppdateringer kommer snart!

Leave a Reply