Klimadagbøkene

Lørdag 14. november markerte starten for «Klimadagbøkene», Spires kampanje for 2015. Målet for årets kampanje er å sette fokus på klimarettferdighet ved å belyse at klimaendringer allerede rammer mange mennesker rundt om i verden, mennesker som ofte har bidratt svært lite til å skape dette problemet. Spire ønsker å sette fokus på denne problemstillingen frem mot COP21 i Paris.  Med oss på laget har vi Kisilu Musya og Julia Dahr.

The Climate Diaries

The Climate Diaries

I 2012 laget Julia Dahr, som er tidligere leder for Spire, den prisbelønte dokumentaren «Wind of Change». Filmen viser hvordan klimaendringene påvirker den kenyanske småbonden og klimaaktivisten Kisilu Musya, og gir et innblikk i hvordan familien må tilpasse seg endrede betingelser for hvordan de skal kunne leve av å dyrke jorden. Nå er oppfølgeren her, og Spire har fått æren av å arrangere en rekke førvisninger av «Kisilu: The Climate Diaries». Filmen vil bli vist rundt om i landet, samt under Klimaforhandlingene i Paris. I denne anledning har vi invitert Kisilu til Norge. Gjennom kampanjeperioden vil han og regissør Julia reise rundt og presentere filmen, før de reiser til Paris for å delta på Klimaforhandlingene. Filmen vil også bli vist på en rekke videregående skoler og folkehøyskoler rundt om i landet.

Den første filmvisningen fant sted på Cinemateket i Oslo. Foran en nesten helt full kinosal åpnet  kampanjeleder Nina Taugbøl kvelden. Filmen ble så innledet av Kisilu og Julia. Julia fortalte at motivasjonen for å lage filmene kom av at det var ingen som fortalte historiene om hvordan det oppleves å leve i klimaendringenes frontlinjer. Etter visningen ble det åpnet for spørsmål fra salen. På spørsmålet om hvordan situasjonen er i Kisilus landsby nå, svarer han at regnet er omtrent en måned forsinket, og at det er veldig tørt, «I don’t think you can imagine it. But we don’t run. We want to stay and fight.»

En alvorlig konsekvens av klimaendringene er hvordan matproduksjon rammes. Klimaendringene kan ikke kun forstås som økte temperaturer, havstigning og mer ekstremvær. Klimaendringene skaper ikke bare nye og ukjente trusler som menneskene enda ikke har stått ovenfor. Klimaendringene gjør også allerede eksisterende problemer verre, dermed vil de gå hardest utover de som har det vanskelig fra før.

På visningen på Cinemateket snakket Kisilu om hvilke problemer klimaendringene medfører i hans lokalsamfunn. Klimaendringene går utover matproduksjonen, og utgjør dermed en trussel for livsgrunnlaget til familiene. Når jordbruket ikke lenger er tilstrekkelig for å brødfø en familie, reiser ofte mennene bort og prøver å finne annet arbeid. Dermed brytes lokalsamfunnene opp. Når avlingene svikter vil det heller ikke bli noen inntekter, og ingen penger til skolepenger. Kisilu understreket for oss hvor viktig utdanningen er, og hvor viktig det er for han at hans barn skal få gå på skole, slik at de kan lære seg hvordan de skal kunne møte utfordringene fremtiden bringer.

Klimaendringer er ikke bare varmere vær og mer ekstremvær. Det er også en trussel mot matproduksjon, utdanning og utvikling. Siden 1990 har antall mennesker som lever i ekstrem fattigdom blitt halvvert. Klimaendringene utgjør en trussel mot framskritt slik som dette. Den eneste anstendige løsningen er at de landene som har tjent seg rike og samtidig sluppet ut enorme mengder klimagasser må ta sitt historiske ansvar. De skylder vi både de menneskene som rammes allerede idag, og alle de som vil rammes i fremtiden.

Spire oppfordrer Norge og det internasjonale samfunnet til å se klimaendring, jordbruk og utvikling i sammenheng. Det må bevilges mer midler til bønder for klimatilpasning, og avtalen som skal forhandles frem i Paris må møte kravene fra det globale sør.

Spørsmålsrunden avsluttes ved at Anna fra matutvalget i Spire spør Kisilu om han ikke blir sint når han kommer til Europa og ser hvordan vi lever, og hvilke utslipp vi gjør oss ansvarlige i. Han svarer at han ikke tror på å skylde på andre når et problem oppstår, men at det er mer konstruktivt å undersøke sin egen rolle, hva en selv kan bidra med. Hver og en må gå i seg selv og anerkjenne at vi alle har et ansvar for å løse dagens situasjon.

Tekst skrevet av Andrea Barsnes

Leave a Reply