Framtidas fiskenæring

Spire Bergen har hatt debatt! 21. oktober var det klart for høstens store arrangement i Bergen (hvertfall for oss i Spire); debatt og innlegg om hvordan framtidas fiskenæring skal se ut i Norge.

Bakgrunnen for arrangementet var en rapport fra FNs matorganisasjon, FAO, vi i lokallaget i Bergen hadde kommet over. Det vi beit oss merke i i denne rapporten, var at det må produseres 37 millioner tonn mer fisk innen 2030 for å dekke behovet verdens befolkning har for sjømat. «Det er sjukt mye fisk!» sa vi til hverandre, før vi alle tenkte sånn omtrent det samme, nemlig at vi i Norge har en godt utvikla tradisjon for både fiske og oppdrett; hvor mange av disse millionene med tonn har vi i Norge mulighet til å produsere? Og ikke minst, hvor mye burde vi egentlig produsere i oppdrettsanlegg, er ikke det en litt problematisk næring, sett fra et miljøperspektiv? Men er det ikke samtidig en veldig viktig næring i Norge, har ikke den blåst liv i mange kystsamfunn?

Som dere skjønner, vi visste lite, men ville vite mye mer! «Og hva er vel bedre enn å bruke noen av kunnskapsressursene vi har her i Bergen til svare på disse spørsmålene?» spurte vi oss sjøl, og begynte å ringe rundt til alle de vi visste om, som kunne noe om denne både positivt og negativt omtalte næringa.

Som innleder før debatten, holdt Jeppe Kolding et foredrag om dagens og framtidas fiskeproduksjon. Jeppe er førsteamanuensis i fiskeribiologi ved institutt for biologi ved Universitetet i Bergen, og hadde akkurat holdt et foredrag for et langt mer internasjonalt publikum om det samme temaet som i vår debatt. Vi fikk nyte godt av fersk kunnskap om fiskerinæringa, og blant annet utfordringene med å fiske for mye innenfor visse lag i næringskjeden.

Innleder Jeppe Kolding og leder i Spire Bergen, Marikken

Innleder Jeppe Kolding og leder i Spire Bergen, Marikken

I tillegg deltok tre kunnskapsrike mennesker i et debattpanel etter foredraget til Jeppe, for å diskutere utfordringer, fordeler og løsninger ved fiskeoppdrett i Norge. De tre debattantene var Håvard Øritsland Eggestøl, Trude Nordli og Diane Berbain. Håvard har en mastergrad i fiskehelsebiologi, og er for tida stipendiat i fiskeimmunologi ved UiB. Trude er fagsjef for miljø og helse i Sjømat Norge (tidligere Fiskeri –og Havbruksnæringens Landsforening), som er en arbeidsgiverforening for fiskeoppdrettsbedrifter og fiskeribedrifter. Diane er bystyrerepresentant for Miljøpartiet de grønne i Bergen, i tillegg til at hun sitter i MDGs kystutvalg. I hjemlandet hennes, Frankrike har hun jobbet aktivt for å fremme bærekraftig akvakultur, og deltar også aktivt i denne debatten i Norge.

Fra venstre: Trude Nordli, Håvard Ø. Eggestøl, Diane Berbain og ordstyrer Marikken

Fra venstre: Trude Nordli, Håvard Ø. Eggestøl, Diane Berbain og ordstyrer Marikken

Debatten var god og kunnskapsbasert, og selv om de tre debattantene var uenige om hva utfordringene for næringa er, og hvordan disse skal løses, fikk vi i publikum et bredere perspektiv på oppdrettsnæringa i Norge, og hvordan den er med på å bidra til økt sjømatproduksjon til verdens befolkning.

Engasjert publikum i pausa mellom foredrag og debatten.

Engasjert publikum i pausa mellom foredrag og debatten.

 

Tekst av Anne Sofie Hovden, bilder av Mahmud Hasan, Spire Bergen

Leave a Reply