Protestmiddag Mot Matsvinn

Torsdag 22. oktober arrangerte kampanjegruppen “Protestmiddag Mot Matsvinn” på Kafé Saba i Oslo. Arrangementet belyste sammenhengen mellom matproduksjon og klimaendringene ved å rette fokuset mot matsvinn. Det ble servert gratis treretters middag til alle gjestene, basert på råvarer som ellers ville blitt kastet. Det ble en koselig kveld med god mat, fullt hus og interessante innlegg fra Stein Bie og Pernille Rød Larsen, eksperter på sine felt.

Matsvinn

Matsvinn er en meget viktig og omfattede utfordring i hele verden. I 20131 kastet nordmenn om lag 361.000 tonn mat, hvorav:

  • 60 000 tonn matsvinn kom fra næringsmiddelprodusentene
  • 2 000 tonn matsvinn i grossistleddet
  • 68 000 tonn matsvinn i butikkleddet
  • 231 000 tonn matsvinn hos forbrukerne

Framtiden i våre hender beregnet at norsk matsvinn har alvorlige miljø- og matsikkerhetskonsekvenser. Hvis matsvinn i Norge hadde vært redusert til 0, kunne vi:

  • Kuttet klimagassutslippene tilsvarende det årlige utslippet fra 240.000 personbiler
  • Skaffet nok mat til å mette nær 600.000 mennesker
  • Frigjort arealer tilsvarende nesten 13 prosent av Norges samlede jordbruksareal

Protestmiddag Mot Matsvinn

Som følge av disse utfordringene organiserte kampanjegruppen “Protestmiddag Mot Matsvinn”. Hensikten var å formidle kunnskap om matsvinn, dele tanker og ideer rundt dette, og vise at mat som ellers hadde havnet i søpla fint kan brukes til å lage en flott treretters middag. Vi fikk leie Kafe Sabas fine lokaler på Grønland og fikk matvarer fra Kolonihagen, Bunnpris og Rema 1000.

Spires flinke kampanjegruppa

Spires flinke kampanjegruppe

Vi fikk også hente fantastiske gulrøtter og poteter hos Mo Gårdsbutikk i Akershus. De frivillige som bidro til å tilberede maten var nødt til å tenke kreativt og det ble servert diverse variasjoner av slaget poteter og gulrøtter, i tillegg til andre kombinasjoner av matvarer, snacks og dipp, supper og fantastiske desserter.

De frivillige som bidro til å tilberede maten var nødt til å tenke kreativt og det ble servert diverse variasjoner av slaget poteter og gulrøtter, i tillegg til andre kombinasjoner av matvarer, snacks og dipp, supper og fantastiske desserter.

Grønt matbord

Etter en varm velkomst av Kine fra kampanjegruppen, samt herlige forretter og hovedretter var det tid for innspill fra ekspertene på temaet. Først i rekken var Stein Bie. Stein er pensjonert professor ved Noragric, UMB, Ås, og øko-bonde i Rendalen. Han er ekspert på jordbruk og har vært direktør for Noragric og forskningsdirektør i FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO). Han snakket om koblingen mellom klima og landbruk, og utfordringene vi står ovenfor. Stein la vekt på risikoen og usikkerheten småbønder er utsatt for og hvordan deres liv har blitt meget krevende som følge av klimaendringene. Et viktig poeng var at mange bønder i utviklingsland forandret måten å drive jordbruk på som følge av råd fra «ekspertene» i verdens handelsorganisasjon og bistandsorganisasjoner. Konsekvensen av omlegging til kommersielt jordbruk, har gjort mange bønder i Sør mye mer utsatte for enormt risiko. Stein uttrykte tristhet over at han, som de aller fleste jordbrukseksperter fra vesten på den tiden, hadde gitt råd til bønder i utviklingsland som viste seg å være regelrett feil, kortsiktig og risikofremkallende. Bie rettet også kritikk mot den norske innsatsen i kampen mot klimaendringene, spesielt fordi vi er et land som er blitt rike på olje og har et historisk ansvar til å rydde opp. «Småbønder er ikke ansvarlige for endringene vi ser, men blir plassert på toppen av problemet av industrialiserte land, spesielt av Norge,» sa Stein.

Neste presentasjon ble holdt av Pernille Rød Larsen, seniorkonsulent i Gartnerforbundet. Pernille ga oss et innblikk i hva bønder gjør for å unngå matsvinn her i landet. Her finns det mange alternativer, og norske bønder har flere muligheter til å få brukt råvarer som ikke kan bli solgt i butikken. Noe kan gå til fryste grønnsaker, annet til dyrefor. Pernille nevnte at å kjøpe frosne, norske grønnsaker kan være et enkelt klimatiltak fordi knekte gulrøtter kan bli solgt i frysedisken men ikke i grønnsaksdisken. Norske gårder får statlig støtte som er viktig for et levende jordbruk i Norge, og mange er engasjert i lokalt samarbeid for å få best nytte av jorda. Pernille understreket også viktigheten av forbrukermakt. Når vi velger bare de fineste, retteste råvarene med mest plastembalasje rundt, så sendes det sterke signaler til produsenter om at dette er noe folk ønsker. Hun oppfordret derfor alle til å tenke gjennom hva vi velger å kjøpe og hvilke signaler dette sender. I tillegg rådet hun oss til å tenke på hvordan vi oppbevarer frukt og grønt i hjemmet for å redusere matsvinn hos forbruker.

Anna Karlsson, representant for Spires matutvalg, avsluttet arrangementet med å presentere Spires kokebok og fortelle om bærekraftige valg på matbordet. Spires matutvalg har nylig gitt ut kokeboken «Grønt bord, Grønn jord» med mange gode tips. Du kan finne den på Spires nettsider.

Anna Karlsson (i mitten av bildet), representant for Spires matutvalg, avsluttet arrangementet med å presentere Spires kokebok og fortelle om bærekraftige valg på matbordet

Anna Karlsson (i midten av bildet) og flere glade Spirer

Spires høstkampanje: “Klimadagbøkene”

Årets Spire kampanje handler om landbrukets sårbarhet ovenfor klimaendringene. Klimaendringene påvirker oss alle, men i svært varierende grad. Målet til kampanjen er derfor å spre kunnskap om hvordan småbønder i Sør er langt mer utsatt for klimaendringer enn mennesker i Nord, samtidig som de har minst ansvar for endringene som skjer. Som del av kampanjen reiser Spire på filmturne i Norge i november. Vi viser den nye dokumentarfilmen om Kisilu, en kenyansk bonde som står ovenfor store utfordringer som følge av skiftende klima og ekstremvær. Filmen, med tittel “Kisilu: The Climate Diaries”, er basert på Kisilus egne opptak og gir derfor et nært og personlig innblikk i livet til en familie på klimaendringenes frontlinjer. Kampanjetittelen “Klimadagbøkene: fra klimaendringenes frontlinjer” reflekterer dette. Filmen er en oppfølger av Wind of Change, som ble kåret til beste dokumentarfilm av Nordic Docs og Black International Film Festival i 2013 og til beste film av Environment & Wildlife Film Festival i 2014. “Kisilu: The Climate Diaries” skal vises på Al Jazeera English under FNs klimatoppmøte i Paris som går av staben i slutten av november. Kisilu reiser også til Paris sammen med 6 Spire aktivister for å dele sine erfaringer og mobilisere mennesker til å ståsammen mot klimaendringene.

Følg med på Spires nettsider for å se når Kisilu kommer til en by nær deg, og for å få oppdateringer fra Kisilus reise til Norge og Paris.

Kampanjelanseringen finner sted på Cinemateket i Oslo, 14.november kl. 18.30. Her kan du se «Kisilu: The Climate Diaries» for første gang i Norge og møte Kisilu selv. Velkommen skal du være! For mer informasjon og bestilling av billett klikk her:

http://spireorg.no/hva-skjer/exclusive-prescreening-of-kisilu-the-climate-diaries

Kampanjelanseringen finner sted på Cinemateket i Oslo, 14.november kl. 18.30. Her kan du se  «Kisilu: The Climate Diaries» for første gang i Norge og møte Kisilu selv.

Kampanjelanseringen finner sted på Cinemateket i Oslo, 14.november kl. 18.30. Her kan du se
«Kisilu: The Climate Diaries» for første gang i Norge og møte Kisilu selv.

Tekst og bilder av: Markus Johnsen og Nina Taugbøl
Design av plakat: Jenny Jordahl / Differ Media

Referanse: Framtiden.no –Miljø og etikkonsekvenser av norsk matkasting, 2015 (http://www.framtiden.no/rapporter/rapporter-2015/764-miljo-og-etikkonsekvenser-av-norsk-matkasting/file.html)

Leave a Reply