Dag 3 ADP – konsekvenser av utestengingen

CR0m4n7UAAEKc1e

Skrevet av Charlotte Synnøve Garmann-Johnsen

Dagen startet med at alle som kom til World Conference Center i dag morges ble møtt av en lang rekke av stille aksjonister med et bind for øyene, som holdt teksten «Keep us in the room» som en protest på gårsdagens avgjørelse om stenge sivilsamfunnet ute fra forhandlingsrommene. Etter denne velkomsten gikk jeg og en del av YOUNGOs delegater til den daglige oppdateringen, Daily Tck. Der snakket vi om hvordan det bare er tre forhandlingsdager igjen før COP21 starter i Paris, og at vi som sivilsamfunn må fortsette med å bidra med nye sterkere tekstforslag, siden forhandlingsteksten fortsatt er åpen for innspill. Ettersom det kun er stater som kan være parter til klimakonvensjonen, må vi gå gjennom de offisielle delegasjonene land som støtter forslagene våre, slik at de kan legge frem tekstforslagene.  Dokumentet fra i går har også forandret status fra arbeidsdokument, et såkalt non-paper, til å nå være en draft text! Dette betyr at den teksten vi nå forhandler om kan ende opp i en juridisk bindende avtale i Paris!

Vi vet mindre om fremgangen i dag som sivilsamfunn, ettersom de lukkede „spinn-offs” gruppene på de ulike temaene i avtalen også foregår i lukkede rom. Noen rykter har kommet ut, og det er at det hovedsakelig er Japan som ikke ønsker å ha sivilsamfunn tilstede. Japan er, sammen med Canada, Australia, New Zealand og Saudi-Arabia klimaverstinger, og et av landene har hindret og sinket fremgang i forhandlingene i mange år.

Dette har igjen ført til en del ledig tid ute i FN bygget som jeg har delvis brukt til å skrive en tekst i samarbeid med franske delegater som linker klimaforhandlingene til Back to the Future siden 21. oktober 2015 er dagen da Marty McFly landet i fremtiden. Altså i dag! Teksten kan leses her!

Akkurat nå sitter jeg og hører på Christiana Figueres, generalsekretæren for FNs klimakonvensjon UNFCCC, som forklarer sivilsamfunnet på en pressekonferanse hvorfor vi er utestengt. Som forklaring får vi høre at disse FN-prosessene er flerstatlige, og ble laget og utarbeidet som en arbeidsplass først og fremst for stater, ikke for NGOer. YOUNGO og Third World Network holdt begge brennende innlegg om denne utestengelsen, og får nå passet sitt påskrevet og vel så det. Vi blir heller oppmuntret til å følge disse pressekonferansene fra nå av, og oppdateringer på internett.. Den siste kommentaren fikk delegater som har reist fra New Zealand blant annet til å le. Den store frykten her i Bonn er at om vi blir stengt ute allerede nå, hvordan blir da Paris?

Leave a Reply