Dag 2 på ADP i Bonn

Skrevet av: Charlotte Synnøve Garmann-Johnsen

Dagen fikk en spennende start med et nytt forslag til avtaletekst på 34 sider. Dette kom som en konsekvens av kontroverset rundt teksten som ble lansert i går, som ble beskrevet som en «USA tekst». Spesielt Afrikagruppa og G77-landene var bekymret. Den nye teksten har bragt optimisme med seg til Bonn, nå som ambisiøse setninger nok en gang er med! Et eksempel på hvordan man jobber med tekst er min opplevelse fra i dag morges. Det norske sivilsamfunnet hadde et forberedelsesmøte før et samlet møte med den norske forhandlingsdelegasjonen. Til dette møtet tok jeg med setningen vi kom frem til på gårsdagens møte i YOUNGO om intergenerational equity ( se gårsdagens blogg her) og spurte den norske sjefsforhandleren først om begrepet intergenerational equity (forkortet IntEq) kunne inkluderes i et tekstforslag Norge allerede har kommet med. Som svar fikk vi høre at dette tekstforslaget høyst sannsynlig kommer til å bli stoppet av stater som Saudi-Arabia, og at det derfor vil være tryggere å sette begrepet IntEq i det som kalles Preamble, et slags forord til Parisavtalen. Jeg foreslo da setningen som YOUNGO utarbeidet i går, og fikk ja til dette, og sendte den over til hovedforhandleren.

I det nye tekstforslaget til Parisavtalen var forslaget til Fillipinene inkludert, som inneholdt en sterk uttalelse som inkluderte IntEq, samt andre viktige menneskerettighetsprinsipper og urfolksrettigheter. Rett etter møtet med den norske delegasjonen kom det øvrige norske sivilsamfunnet og ba meg heller sende dette avsnittet:

«All Parties shall, in all climate change related actions, respect, protect, promote and fulfill human rights for all, including the rights of indigenous peoples; ensuring gender equality and the full and equal participation of women; ensuring intergenerational equity; ensuring a just transition of the workforce that creates decent work and quality jobs; ensuring food security; and ensuring the integrity and resilience of natural ecosystems.»

Grunnen til dette var at hvis Norge hadde bare plukket ut et punkt fra denne listen, ville det potensielt bryte ut store nye debatter om en tekst som det er stor enighet rundt i det internasjonale sivilsamfunnet. Med denne informasjonen sendte jeg Filippinenes tekstforslag inn til Norge som et forslag til en paragraf i Preamble, i håp om at alle punktene blir stående. Siden klimaforhandlingene i FN er basert på konsensus, er det alltid en fare for at land kan blokkere forslaget, men som den norske delegasjonen foreslo, er det tryggere å plassere uttalelser som dette i forordet, som ikke er jurdisk bindende, hvis alternativet er at det forsvinner fra teksten totalt.

En annen stor ting som skjedde i Bonn i dag var nyheten om at Plenumsmøtene ville være stengt for sivilsamfunnsobservatører som oss! Den offisielle grunnen vi fikk høre var at det å ha oss der forsinket prosessen, selv om vi ikke har talerett. En annen forklaring var at det ble mer teater ut av forhandlingene når NGOer retter sine mediespredende øyne mot forhandlingene. Uansett har vi ikke hatt tilgang til de store forhandlingene i dag, og heller brukt tiden vår i de øvrige rommene. Blant annet holdt YOUNGO en demonstrasjon der en gruppe av oss tok på hvite t-skjorter med teksten #ZeroBy2050 og #TheFutureWeWant som logo. Vi malte også hvite og sorte sirkler rundt øyene for å symbolisere til forhandlerene at vi følger med på dem. Deretter gjennomførte vi en 25 minutters flashmob i kantina, mens forhandlerene kom og gikk, og mange tok bilder.

IMG_8008

Leave a Reply