Oppdatering fra første dag på ADP i Bonn

Mandag 19.oktoberIMG_0395

Skrevet av Charlotte Synnøve Garmann-Johnsen

Dagen startet med åpningssesjonen der alle stater som er representert her, rundt 140, var til stede. De som har fulgt med på twitter i dag har sikkert fått med seg emneknaggen #plenaryproblems. Den ble startet da åpningsseremonien som egentlig skulle være en halvtimes formalitet ble til en nesten to timers heftig, men nødvendig debatt. Grunnen til debatten er at utviklingslandene mener co-chairs, de som leder forhandlingene, har lagt frem et forslag til avtaletekst som er skjevfordelt i Vestens favør. Det siste forslaget er basert på avtaleteksten som ble fremforhandlet i Geneve i februar. Det var 90 sider langt, og baserte seg på bidrag fra alle landene som er parter i FNs klimakonvensjon, UNFCCC. Altså en kjempetekst som innehold alt fra den beste til den verste klimapolitikken. Basert på forhandlingene som har pågått siden februar frem til nå er denne teksten kuttet ned til 20 sider, og naturlig nok er mange lands hjerte saker kuttet, eller omformulert til et svært utvannet språk.

Les mer om 90 sider lange avtaleteksten, arbeidet med å korte den ned, og hvilke viktige saker som ikke må mistes her http://spireorg.no/arkiv/ryddesjauen-er-i-gang-hva-som-ryddes-bort-er-avgjrende

Gjennom YOUNGO (Youth NGOs), nettverket for ungdom som deltar i FNs klimaforhandlinger, skal jeg jobbe for å få intergenerational equity (INTEQ), altså refferdighet mellom generasjonene inn i avtaleteksten. I 14 år har det blitt referert til «future generations» i forhandlingene, men dette er en av de viktige sakene, og selve essensen i bærekraftig utvikling, som mangler i teksten som nå ligger til grunn for forhandlingene om en ny avtale. Etter åpningssesjonen i dag snakket representanter fra YOUNGO med en paraplyorganisasjon for hovedsakelig mellom-Amerikanske land, AILAC, om dette og fikk et løfte at om vi skrev et tekstforslag ville de fremme det for oss. Setningen vi skrev var: «Emphasizing the importance of intergenerational equity, and the need for present and future generations to have a stable climate».

For at prosessen skal gå videre blir det nå lagt til tekst igjen, slik at alle partene kan godta det dokumentet vi har nå som et arbeidsdokument. Denne teksten er skrevet fra bakerst i forhandlingssalen mens denne prosessen foregår.

følg Charlotte på twitter på charlottesynnove for kontinuerlige oppdateringer fra ADP

Leave a Reply