Spire og Handelskampanjen på WTO Public Forum

Trette og spente møtte vi alle opp på Oslo S for å ta dagens aller første flytog til Gardemoen.

Amalie og Anniken på flyplassen

Amalie og Anniken på flyplassen

Da vi kom fram til Geneve tok vi gratistoget inn til byen som tok syv utrolig korte minutter. Derfra gikk vi direkte til Our World Is Not For Sale sitt strategimøte for å planlegge de neste dagene sammen med dem. Der kom vi fram til noen felles krav:

  • Ikke ta inn nye temaer i Doha-runden før utviklingstemaene er løst.
  • Må ha special and differential behandling av alle, ikke bare MU-land.
  • Matlagerprogrammer for matsikkerhet må legges i “Grønn Boks” (Altså tillatt støtte)
  • Special Safeguard Mechanism må være en del av avtalen.
OW infomøte

OWINFS møte

Det ble også planlagt hvordan man skal jobbe fram mot ministermøtet i Nairobi med tanke på mobilisering av sivilsamfunnet, informasjon om møtet og forhandlingene ut til folket og hvordan OWINFS skal få gjennom kravene sine.

Etter møte tok Heidi fra Handelskampanjen med oss på en liten tur til gamlebyen for å spise middag og se på den flotte arkitekturen.

Tur i Gamlebyen

Tur i Gamlebyen

Tur i Gamlebyen

Tur i Gamlebyen

WTO inngang

WTO inngang

Vi begynte første dag på Public Forum med Plenary Session, med et veldig spennede panel med WTO generaldirektør, Roberto Azevedo som eneste mann. Hele panelet var mer eller mindre enige om at handel er viktig for utvikling og at dette må være en inkluderende prosess for at den skal fungere. Det ble ikke tatt opp noe kontroversielt før Amina Mohamed (kabinettsekretær for internajsonal handel i Kenya) tok opp viktige krav fra afrikanske land. Disse innebar en rett til å beskytte egen industri som ikke er klar for konkurranse, og at Afrika må bevege seg bort fra råvareproduksjon slik som WTO-reglene hindrer dem å gjøre. Deretter presterte Lerato Mbele (journalist i BBC Africa) å si at dette kun er Afrikas problem. Amina svarte “Dette er verdens problem fordi WTO sin eskalerende toll gjør det dyrere å eksportere varer enn råvarer”!

Roberto Azevedo

WTO generaldirektør, Roberto Azevedo

Midt i diskusjonen måtte vi sammen med Forum, gå videre for å møte den norske delegasjonen i WTO. Fra ambassadøren ble vi møtt med mye ærlighet om konfliktene i forhandlingene og han uttrykte sin pessimisme for å få til en avtale. Men når det gjelder den grunnleggende konflikten som gjør at det ikke kommer noen vei vil ikke Norge ta et standpunkt. Norge vil være en brobygger som ikke tar side. Samtidig fremmer den norske delegasjonen det amerikanske forslaget til avtale i Nairobi. Dette er

  • eksportsubsidier skal vekk
  • Trancparency
  • MUL-pakke

Handelskampanjen er på Public Forum for å intervjue relevante personer til podcasten som skal komme ut i løpet av høsten.

Tirsdag intervjuet vi Biraj Patnaik om matsikkerhet. Han jobber i Right to Food Movement, India som fremmer retten til mat i lovsystemet.

Biraj

Vi intervjuet Biraj Patnaik om matsikkerhet

Et av de viktigste kravene til utviklingslandgruppen G33, er å få på plass en permanent løsning for matsikkerhet- og matlager-konflikten. India er et av landene som er interrestert i en slik løsning fordi de har et matsikkerhetsprogram hvor de kjøper opp produkter fra bonden, lagrer det og selger det billigere til fattige konsumenter. Dette blir oppfattet som en subsidie i WTO og gjør at India må holde seg innenfor en grense på 10% av den totale produksjonsverdien av mat i India. Right to Food Movement vil at dette programmet skal bli større og bedre, og mener at støtten er for liten. Om dette skjer vil India bli anklaget for å bryte reglene i WTO. Dermer er det mange utviklingsland som krever at slike programmer som skal hjelpe fattige bønder og bedre matsikkerheten må unntas reglene i WTO, slik at det blir tillatt.

USA, EU og Norge er ikke positive til slike programmer fordi det krever en omgjøring av WTO-reglene og i deres øyne tillate flere subsidier i systemet. De argumenter med at India og Kina har større subsidiesummer enn det EU og USA har, og at de er blitt fremvoksende økonomier som ikke trenger unntak for å bedre matsikkerhet.

Disse subsidiene støtter bønder i både USA og India, hvor de amerikanske bøndene som utgjør 2% av befolkningen får i gjennomsnitt 57 000 dollar hver og de indiske bøndene som utgjør mer enn 60% av befolkningen får 27 dollar hver.

Det amerikanske systemet for å støtte bøndene er ikke i strid med WTO, men er en av grunnene til at det er store uenigheter mellom land.

EU-representant Marc Vanheukelen

EU-representant Marc Vanheukelen

WTO working session

WTO working session

Opp mot ministermøtet i Nairobi er det blitt diskutert mulige avtaler som landene kan enes om. Representantene fra EU og USA er veldig pessimistiske og sier at det ikke kommer til å bli en avtale i Nairobi som inkluderer hele Doha-agendaen. Problemet i følge dem er at noen utviklingsland ikke lenger bør defineres som utviklingsland fordi de er blitt viktige handelspartnere og økonomien er blitt stor. Dette innebærer blant annet Kina og India. Dette kan være problematisk med tanke på den økonomiske utviklingen og den sosiale tilstanden til de hundretusenvis av fattige i disse landene. Uenigheten rundt defineringen av utviklingsland hindrer at USA og EU vil diskutere kravene fra utviklingsland om matsikkerhetslager, Special & differential treatment og beskyttelsesmekanismer som kan verne mot skadelig import for utviklingsland.

Nå skal vi løpe videre til neste Working Session her på WTO.

WTO får til og med trær til å vokse inne!

WTO får til og med trær til å vokse inne!

Tekst og bilder av Anniken Storbakk og Amalie Skau Jakobsen

Leave a Reply