Oppdateringer fra Spirene i Malawi

I skrivende stund er det onsdag kveld, og vi er nå tre dager inn i årets store internasjonale prosjekt, Climate Change and Youth Advocacy Workshop, et samarbeid mellom Spire og våre partnerorganisasjoner fra henholdsvis Malawi og Etiopia, Network for Youth Advocacy og MELCA. Det har vært tre innholdsrike dager, faglig og sosialt. De norske deltakerne teller to av tyve, og det er uten tvil møtet med ungdommene fra Malawi og Etiopia som har gjort størst inntrykk.

I samtaler med deltakerne hører vi mye vilje og engasjement, og tidvis frustrasjon. Gjentatte ganger har vi blitt tatt på senga av kompetansenbredden deltakerne besitter. Den strekker seg fra bachelorgrader i Aquaculture and Fisheries, innsikt i den såkalte Cashgate, “the rise of African fashion” eksemplifisert med Beyonce som ikler seg tradisjonelle mønstre, og inngående kunnskap i fordelene med å pløye jorda horisontalt. Kunnskapen og viljen til tross, mange av deltakerne sliter med å finne seg en jobb, og har ikke råd til å ta videre utdannelse. De diskuterer seg i mellom motstridende ønsker om å søke seg til en bedre fremtid i utlandet kontra å bidra til å forbedre og styrke landet sitt. For i et land hvor over 80% av befolkningen livnærer seg av jordbruk er konsekvensene av klimaendringene enorme. Tørke og flom ødelegger avlinger som igjen medfører nedgang i den nasjonale økonomien.

Modellbonde holder introduksjon om sin deltakelse i Utviklingsfondets prosjekt

Modellbonde holder introduksjon om sin deltakelse i Utviklingsfondets prosjekt

Samtidig er hovedstaden Lilongwe er en by i endring, en by i vekst. Vi får en liten smakebit på vei til og fra workshop-venuen hver dag. Vi passerer et daglig mylder av fotgjengere på vei til jobb, store jeeps på hullete veier, små boder med grønnsaksutsalg og kjøpesenteret the Game Complex. Og er det en dag som har gitt et virkelig innblikk i kontrastene som former det malawiske samfunnet var det nettopp i dag. Takket være Utviklingsfondets kontor i Malawi og NfYD fikk vi i dag anledning til å besøke en “lead farmer” bosatt i Lilongwe rural, altså jordbruksdistriktet i utkanten av landets kommersielle og politiske hovedstad. Workshoppens feltdag har gitt oss noen opplevelser vi sent kommer til å glemme.

Ungdomsdeltakere fra Malawi og Etiopia under danseoppvisningen som ble arranger ti forbindelse med vårt besøk i Mzuzu.

Ungdomsdeltakere fra Malawi og Etiopia under danseoppvisningen som ble arranger ti forbindelse med vårt besøk i Mzumazi.

På vei til landsbyen Mzumazi en halvtime utenfor sentrum passerer vi en enorm fotballstadion som er under arbeid. “You can come back for the World Championship!” ler noen i forsetet. Samarbeidspartnerne våre i NfYD og MELCA er opptatt av fotball, krangler over Chelsea og ManU og blir mildt imponert når jeg kan namedroppe Ole Gunnar Solskjær. Vi kan forenes rundt mange temaer, både som aktivister og young folks. Men det er uten tvil helt enorme forskjeller mellom våre livsvilkår som nordmenn og de malawiske eller etiopiske ungdommene. Og det kommer blant annet til uttrykk gjennom vår ulike tilnærming til klimaaktivisme. Der vi to fra Norge blir opprørt og engasjert over hendelser der ute, der borte – isbreer som smelter, øyer som oversvømmes og folk på flukt – lever ungdommene fra Malawi og Etiopia med klimaendringene som en integrert og uunngåelig del av sitt hverdagsliv. Som Cathy, en av deltakerne fra NfYDs Young Women Can Do It Initiative uttrykte det i tekstworkshoppen dag to:

“Climate change affects me because I am the one who is supposed to fetch fire wood, water and find food for the family. If we don’t conserve the trees we might suffer in the future. For example, there might be hunger or drought in the country if we don’t conserve the environment.”

“(…) I chose to work with the youth and to be involved in youth work so that I can make a change and one day I will run the world!” Avbildet ser vi Cathy, hun representerer NfYDs Young Women Can Do It Initiative. I dag, på Youth Advocacy workshoppen i Lilongwe, har vi hørt erfaringene hun og resten av deltakerne har gjort seg i sitt arbeid for å styrke unges deltakelse i beslutningsprosesser på lokalt og globalt plan. Cathy og hennes Young Women Can Do It-klubb i Nkhata Bay bidro til lovendringen som forbyr barneekteskap i regionen. Inspirerende! Cathy bidro også sterkt i gjennomføringen av teaterworkshoppen Spire fasiliterte i dag, som en del av tilnærmingen til dagens workshoptema: youth empowerment. Zikomo Cathy!

A photo posted by Spire (@spireorg) on

Formålet med besøket vårt til Mzumazi var å få se effektene av klimaendringene slik de oppleves og håndteres i en lokal kontekst. For det skjer mange gode tiltak for å sørge for at bøndene kan livnære seg av jorda også i fremtiden, selv om livsgrunnlaget deres trues av ekstremvær. Heldigvis virker det til at engasjementet veier tyngst for ungdommene vi har hatt gleden av å bli kjent med. De spiller en nøkkelrolle i arbeidet med å spre kunnskap og å engasjere lokalbefolkninger landet over i arbeidet for å innføre bærekraftig politikk og å involvere på tvers av generasjoner. Ved ankomst i Mzumazi ble de – og vi – tatt i mot med tradisjonell sang og dans. I løpet av våre timer “i felten” fikk vi innblikk i de utfordringene og løsningene lokale bønder har implementert – i samarbeid med Spires partnere i NfYD.

Regnsesongen i Malawi skulle ha begynt i november. Tidligere år har den startet både i september og oktober. I år derimot, kom ikke regnet før i slutten av desember og var over allerede i februar. Lite regn betyr lite mat. Mangel på nedbør gjør at avlingene til bøndene i Malawi er alvorlig svekket. I landsbyen Mzumazi pleide man å kunne innhøste 8-10 tonn mais. I år derimot, er det så lite som 3-4 tonn. Konsekvensene for den lille landsbyen med rundt 5000 mennesker er katastrofale.

Besta Banda, hun arbeider for Heifer, organisasjonen som i samarbeid med Utviklingsfondet implementerer modellbondeprosjektet i landsbyer i Malawi

Besta Banda, hun arbeider for Heifer, organisasjonen som i samarbeid med Utviklingsfondet implementerer modellbondeprosjektet i landsbyer i Malawi

Besta Banda arbeider som feltoffiser for Heifer, organisasjonen som implementerer modellbondeprosjektet (les mer om Bondelaget her) Utviklingsfondet finansierer. Banda forteller at forandringene i nedbøren desverre bekrefter et konsistent mønster som viser varmere, tørrere og hardere klima i Malawi. Banda og bøndene tilknyttet Utviklingfondets prosjekt har lagt ned en enorm innsats ved å iverksette tiltak som imøtekommer de krevende klimatiske forholdene, og for å gjøre avlingene mer klimarobuste. Hun trekker frem en tredelt tilgang til såkalt “Sustainable Conservation Agriculture” som spesielt effektivt for de lokale forholdende. Bøndene sår forskjellige type vekster, som korn, bønner og trær, de bruker naturlig gjødsel og dekker til den dyrkede marka med tørre blader fra maisplanten. Dette beskytter jorda fra sola, holder på den lille fuktigheten som eksisterer og hindrer ugress i å vokse. Banda kan fortelle at disse tre tiltakene har bidratt til en økning i avlingene. Hun beskriver samtidig hvordan hun har måttet overbevise de lokale bøndene om effektiviteten ved denne typen jordbruk for å få dem med på laget. Det arbeidsintensive jordbruket opptar mye av bøndenes tid, og mange knytter mye av sin identitet opp til tradisjonelle former for jordbruk. Kunnskap om jorda, planter og kultiveringsteknikker har blitt overført gjennom generasjoner, og tanken på å bryte med disse tradisjonene har falt mange tungt om brystet. Men, som Banda sier, når disse nye, alternative teknikkene har vist seg å sørge for større og mer forutsigbare avlinger, kommer stadig flere lokale bønder til.

Modellbondeprosjektet innebærer at en lokal småskala bonde deltar i et opplæringsprogram i hvordan å drive et mer klimarobust landbruk. Bonden viderefører så disse metodene og følger opp andre bønder i området. Thor Oftedal, landsjef i Malawi for Utviklingsfondet, kan fortelle at hver bonde har ansvar for omtrent 20-30 bønder. Blir antallet større enn dette har ikke modellbonden kapasitet til å følge opp. Dette er essensielt for at programmet skal fungere optimalt. Utover kunnskap om bærekraftig jordbruk, utstyres modellbøndene med sykler og verneutstyr.

Modellbonde holder introduksjon om sin deltakelse i Utviklingsfondets prosjekt

Modellbonde holder introduksjon om sin deltakelse i Utviklingsfondets prosjekt

Modellbøndene i Mzumuzi er gode eksempler på effekten ved klimatilpasning og bærekraftige tiltak, og de var ivrige og stolte i sine presentasjoner. Samtidig er livsvilkårene deres satt på spill som følge av klimaendringene, og bekymringene står å lese i ansiktene deres når de forteller om hvordan de blir direkte rammet av tørke. Lidace Singine, prosjektsjef i NfYD uttrykker også bekymring for sommeren landet nå går mot etter den dårlige regntiden. Hun sier at landet står ovenfor en potensiell sultkatastrofe. Myndighetene forbereder matforsyninger, men deres kapasitet er lite trolig nok til å dekke behovet.

Å tilpasse seg endringene er et komplisert og langtekkelig prosjekt. Selv med engasjerte ungdom, bønder og organisasjoner er møtet med klimaendringene en kamp som er preget av skjev ressursfordeling og for lite kapasitet.

Dette er et tydelig signal til politikere og ledere som nå forbereder seg til klimaforhandlingene i Paris i desember. Manglende villighet til å forplikte seg til å ta ansvar for utslipp, både i fortid og fremtid preger de største og mestigste landene. For bøndene i Mzumazi og Malawi burde det vært handlet for lenge siden. Nå er det opp til oss å kreve anerkjennelse av småbønders situasjon og rettigheter og å følge opp med tilstrekkelig fokus, ressurser og tiltak!

Leave a Reply