SOYALANDET – Et tilbakeblikk

Soyalandet kampanjeIgjen står sommeren for døra, og for omtrent akkurat et år siden startet arbeidet med Spires 2014/2015-kampanje Soyalandet. Denne kampanjen tok for seg både konsekvensene av og alternativene til det norske hav- og jordbrukets avhengighet av soya fra Brasil. Nå er det offisielle kampanjeåret over, den neste kampanjen er allerede valgt, og det er på tide med et oppsummerende tilbakeblikk.

I løpet av året som har gått har vi blant annet gjennomført feltarbeid på både den brasilianske cerradoen og i den norske utmarka, utgitt en 40-siders rapport, arrangert stunt på gata og arrangementer i alle Spire-byene, holdt foredrag, hatt møter på Stortinget og med andre organisasjoner, i tillegg til å ha tilbragt en hel del sene kvelder på Spire-kontoret, såklart. Les videre, og bli inspirert til å bli med på Spires klimakampanje høsten 2015!

KORT OM SOYALANDET: Norsk hav- og jordbruk benytter i stadig økende grad soya til bruk i fisk- og dyrefôr, og i løpet av de siste ti årene har den norske importen av soya fra Brasil nær doblet seg. Maten vi spiser er det siste leddet i en kjede med alvorlige konsekvenser for både mennesker og natur, i både Norge og Brasil. Den norske soyaavhengigheten er et symptom på rasjonaliseringspresset som har preget utviklingen i hav- og jordbruket i flere tiår – stadig mer mat skal leveres ved hjelp av stadig færre bønder og dyr. Denne utviklingen er langt fra rasjonell sett fra et bærekraftperspektiv, og medfører uunngåelig behov for billige kraftfôrråvarer for å holde prisene nede. Men soya er heldigvis ikke den eneste mulige proteinkilden. I framtiden kan proteinrike alger og tang fra norsk havbruk brukes i husdyrfôr, og også økt bruk av norskprodusert raps og erter kan bidra til å erstatte soya. Mange norske bønder er skeptiske til den omfattende soyabruken, men bruker soyakraftfôr fordi det er billigst. Med Soyalandet viste Spire at det går an å produsere norsk mat på andre premisser, og presenterte bærekraftige alternativer til soya. Les mer her.

Glade spirer har fått på plass kampanjens fremdriftsplan

Glade spirer har fått på plass kampanjens fremdriftsplan

Et av de første punktene på agendaen etter at Spire hadde valgt Soyalandet til sin 2014/2015-kampanje, ble å finne de beste representantene for å dra på feltarbeid til Mato Grosso-distriktet i Brasil. Vi ville få førstehåndskunnskap om hvordan den brasilianske soyaindustrien påvirket omgivelsene, og sendte avgårde tre dyktige spirer, en gammel og to nye, for å bli kjent med lokalbefolkningens utfordringer.

Spire var på feltarbeid i Mato Grosso, Brasil, august 2014

Spire var på feltarbeid i Mato Grosso, Brasil, august 2014

Spirene som reiste var Nora (t.v.), Aurora (t.h.) og Maria (ikke på bildet)

Spirene som reiste var Nora (t.v.), Aurora (t.h.) og Maria (ikke på bildet)

Blogginnleggene om opplevelsene i Brasil kan du lese her, her, her og her.

 I løpet av feltarbeidet møtte Spire mange forskjellige organisasjoner, her De jordløses bevegelse (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra)

I løpet av feltarbeidet møtte Spire mange forskjellige organisasjoner, her De jordløses bevegelse (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra)

Som del av bakgrunnsarbeidet for kampanjerapporten dro vi også på gårdsbesøk i det langstrakte Norge, blant annet til Steinkjer, Vestre Gausdal og Sotra. Vi ville høre hva norske bønder selv syntes om bruken av soya, og besøkte alt fra mindre villsaugårder til store kyllingfarmer. Overalt ble vi tatt godt i mot av både engasjerte og dyktige bønder. Noen av historiene kan du lese her.

Trondheimsspirer på gårdsbesøk

Trondheimsspirer på gårdsbesøk

 Det er ikke bare politikerne og de store selskapene som kan bestemme utviklingen innen jordbruket i Norge, også bønder og forbrukere har en stemme de kan bruke

Det er ikke bare politikerne og de store selskapene som kan bestemme utviklingen innen jordbruket i Norge, også bønder og forbrukere har en stemme de kan bruke

En av sauebøndene vi besøkte har sauene ute på beite året rundt, fordi de gjennom å beite riktig kan oppnå samme resultater som ved kraftfôrbruk. – Vi må jobbe med naturen, ikke mot den, fortalte han

En av sauebøndene vi besøkte har sauene ute på beite året rundt, fordi de gjennom å beite riktig kan oppnå samme resultater som ved kraftfôrbruk. – Vi må jobbe med naturen, ikke mot den, fortalte han

Da sommeren var på hell inviterte vi til debatt på Globaliseringskonferansen, Utviklingsmandag på Litteraturhuset og Ulandsseminar på Universitetet i Oslo. Selv om selve kampanjen ikke skulle lanseres før februar 2015 ville vi allerede begynne å øke oppmerksomheten rundt soyaproblematikken.

Etter at feltarbeidene i både Brasil og Norge var gjennomført møtte vi en lang rekke fagpersoner for å snakke om konsekvensene av soyaavhengigheten, og hvilke alternativer vi har. Deretter begynte arbeidet med å skrive rapporten, som skulle utgjøre grunnlaget for kampanjen.

Spente spirer skriver soyarapport

Spente spirer skriver soyarapport

Ferdig førsteutkast!

Ferdig førsteutkast!

Etter mange lange møter og sene kvelder på kontoret, med hovedforfatter Nora i spissen, endte vi opp med 40 gjennomtenkte og innholdsrike sider. Disse presenterte politiske løsninger for å øke bruken av norske ressurser og for å dreie norsk matproduksjon i en mer bærekraftig retning. Til sist kom designet, tradisjonelt-norsk-med-en-brasiliansk-vri, også på plass, og vi var endelig blitt klare for å lansere kampanjen og for å vise verden hva vi hadde arbeidet med det siste halve året.

Fersk rapport rett fra trykken

Fersk rapport rett fra trykken

Siste-liten-planlegging før dørene åpnes på lanseringsfesten

Siste-liten-planlegging før dørene åpnes på lanseringsfesten

Kampanjeleder Siri lanserer rapporten Soyalandet – den norske soyaavhengigheten og veien ut på lanseringsfesten på Kulturhuset i Oslo, februar 2015

Kampanjeleder Siri lanserer rapporten Soyalandet – den norske soyaavhengigheten og veien ut på lanseringsfesten på Kulturhuset i Oslo, februar 2015

Etter at kampanjeperioden var blitt sparket i gang med lanseringsfest på Kulturhuset, tok Spires lokallag opp tråden. Blant disse var Spire Bergen, som stilte spørsmålet “Hvor norsk er egentlig norsk mat?”, og Spire Trondheim, som inviterte til debatt om ulike løsninger på soyaavhengigheten.

Tori fra kampanjegruppa var ordstyrer under Spire Bergens soyadebatt

Tori fra kampanjegruppa var ordstyrer under Spire Bergens soyadebatt

ull sal under Spire Trondheims løsningsorienterte soyadebatt

Full sal under Spire Trondheims løsningsorienterte soyadebatt

Spire Ås inviterte til interaktiv kveld med skildringer fra Brasil og quizdebatt om Norges soyaavhengighet

Spire Ås inviterte til interaktiv kveld med skildringer fra Brasil og quizdebatt om Norges soyaavhengighet (Foto: Maria Kjetså)

I forkant av jordbruksoppgjøret 2015 arrangerte vi Spires første pressekonferanse noensinne, der vi sammen med Bondelaget, Bygdeungdomslaget, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom lanserte fem politiske krav for å begrense norsk soyaavhengighet og øke bruken av norske ressurser.

Sammen for et mer bærekraftig jordbruk

Sammen for et mer bærekraftig jordbruk

I løpet av den en måneds lange kampanjeperioden gjennomførte vi stunt, arrangerte møter og debatter, skrev leserinnlegg og kronikker, holdt foredrag, spredte Soyalandet-rapporten og formidlet problematikken og alternativene til både de som ville høre, og til de som ikke ville.

En tidlig marsmorgen utenfor Stortinget. Hvor lett er det å lage en vanlig, norsk frokost, uten matvarer produsert ved hjelp av soya? Ledetråd: Bare ett av produktene på bildet er soyafritt

En tidlig marsmorgen utenfor Stortinget. Hvor lett er det å lage en vanlig, norsk frokost, uten matvarer produsert ved hjelp av soya? Ledetråd: Bare ett av produktene på bildet er soyafritt

Hvor norskt er egentlig det vi stolt kaller norskt? Spire sniksoyafiserte nasjonalklenodiet Sinnataggen for å skape oppmerksomhet i det offentlige rom

Hvor norskt er egentlig det vi stolt kaller norskt? Spire sniksoyafiserte nasjonalklenodiet Sinnataggen for å skape oppmerksomhet i det offentlige rom

Spire møtte blant annet Matmerk for å fortelle at Nyt Norge-merkeordningen bør omfatte krav til bruk av norsk fôr

Spire møtte blant annet Matmerk for å fortelle at Nyt Norge-merkeordningen bør omfatte krav til bruk av norsk fôr

Kampanjegruppa holdt foredrag for folkehøyskoleelever, organisasjoner, på seminarer og konferanser. Her åpner Anna Biotown-konferansen på Høgskolen i Hedmark

Kampanjegruppa holdt foredrag for folkehøyskoleelever, organisasjoner, på seminarer og konferanser. Her åpner Anna Biotown-konferansen på Høgskolen i Hedmark

Noen av kronikkene og leserinnleggene våre, som “Juleribbe med soyabismak” (Klassekampen), “Norsk soyalaks stjeler jord i Brasil” (Bergens Tidene) og “Norsk mat på norsk jord” (Nationen) kan du lese her.

Andre medier plukket også opp tematikken og skrev om kampanjen og arbeidet vårt, som for eksempel Aftenposten, Bergens Tidene, Nationen og Ny Tid.

En politisk kampanje er ikke komplett uten møter med både stortingspolitikere og opposisjon, og Næringskomiteens leder Geir Pollestad var den første som tok i mot oss. Det gikk ikke verre enn at han tok med seg rapporten til Stortingets spørretime!

Glade spirer på Stortinget

Glade spirer på Stortinget

Selv om kampanjeperioden er over betyr ikke det at Spire avslutter arbeidet for et mer solidarisk og bærekraftig norsk hav- og jordbruk. Sjekk emneknaggene #soyalandet og #norskeressurser på Twitter for et oppdatert og enda større innblikk i arbeidet.

Tusen takk til alle som har bidratt til å gjøre Soyalandet til en fantastisk kampanje med troverdighet og tyngde, med sånne som dere på laget trenger vi ikke frykte for fremtiden.

Siri Haugan Holden, kampanjeleder 2014/2015

Leave a Reply