Soyadebatt i Trondheim

Soya er en proteinrik råvare som blir importert hovedsakelig fra Brasil for og brukes i kraftfôr, som igjen effektiviserer veksten av dyr i kjøtt- og meieriindustrien i Norge. Spires kampanje handler om at Norge skal kutte ut import av soya og heller bruke proteinrike ressurser som finnes lokalt. Bruken av soya i kraftfôr representerer også effektiviseringen av kjøtt- og meieriindustrien på grunnlag av stor etterspørsel fra forbrukerne, som de siste årene har gjennomgått en ekstrem økning i konsum av kjøtt- og meieriprodukter. Dyrking av soya er ineffektiv bruk av landområder i og med at man frarøver landarealer som kan bli brukt til å dyrke grønnsaker til den lokale befolkningen, for å dyrke soya som skal mate dyr i Norge.

ku soya 11. mars inviterte Spire Trondheim, i samarbeid med Café Nord-Sør, til debatt om Soya på Coffee Annan. Av debattanter hadde vi tidligere leder av Oikos Norge og nåværende økologisk bonde, Jakob Bjerkem, bystyretrepresentant for Miljøpartiet de Grønne Trondheim, Hilde Opoku, markedsansvarlig for kraftfôr hos Felleskjøpet, Karin Marie Røhne og leder for Senterpartiet Trøndelag, Kolbjørn Frøseth. At debatten ikke kom til å bli særlig polarisert ble konstatert tidlig av Frøseth. Det har seg nemlig slik at alle i panelet i stor grad var enige om at soya ikke nødvendigvis var optimalt å bruke i norsk landbruk og at lokale proteinrike alternativer ville vært mer fordelaktig.

11059364_10155363776190034_3201884418254343865_n

Så, hvilke forslag til løsninger på soyaproblematikken hadde debattantene våre? Opoku trakk fram det faktum at man i Norge burde kutte ned på inntak av kjøtt- og meieriprodukter, og at disse produktene bør bli dyrere slik at man kan fortsette å være bonde i Norge uten å ta i bruk effektiviseringsmekanismer som kraftfor laget av soya. Det ble i tillegg nevnt at de generelle rammebetingelsene for landbruk bør endres for å unngå de negative aspektene av et effektivisert industrilandbruk. Bjerkem foreslo samtlige proteinrike alternativer til soyaen, som å dyrke og bruke mer erter og bønner i dyrefôr, samt øke forskning på bruk av bakterier og alger. Han trakk også fram viktigheten av å omskolere bønder til å ta i bruk proteinrike ressurser som potensielt sett er tilgjengelige ved å for eksempel så inn erteplanter i grovfôr. Videre understreket han det Opoku vektla, nemlig at man ikke må presse kyr til å produsere alt for mye og heller minimere konsum av kjøtt- og meieriprodukter. Røhne trakk fram viktigheten av kvaliteten på grovfôr og gjentok Bjerkems forslag om økt forskning på lokale proteinrike ressurser som kan brukes i kraftforet. Frøseth fra SP trakk fram et annet viktig poeng, nemlig forbrukermakten. Han fremhevet hvordan vi som forbrukere daglig tar valg i form av kjøp og konsum. Ved å være opplyste om matindustrien og ta valg som støtter opp mot det vi ønsker, kan vi i lengden påvirke den norske matindustrien. Dette gikk også i tråd med uttalelsene fra både Opoku og Bjerkem om at en potensiell løsning er å redusere inntak av kjøtt- og meieriprodukter og heller kjøpe kortreist kvalitetsmat fremfor å konsumere mer av billigere alternativer. Ved å være en bevisst konsumer som er klar over hvilke valg en tar for hvert kjøp en gjør, kan man være med på å påvirke matindustrien i riktig retning.

11040587_10155363776180034_7837678602460119447_n

Avslutningsvis er det verdt å gjenta hvilke punkter Spire mener vi må oppnå for å nå kravet om redusert soyaimport;

1. Det må stimuleres til økt kornproduksjon og mindre soyaimport, samtidig som bøndenes inntekt ivaretas

2. Norge grovfôr- og beiteressurser må lønne seg og utnyttes bedre

3. Forbrukerne må oppmuntres til å kjøpe mat laget på norske ressurser

4. Staten må stimulere til næringsutviklingfor norsk fôrproduksjon

Skrevet av: Thea Nossen, Spire Trondheim

Kampanjegruppen i Spire, med rapporten som ble publisert 26. februar: ”Soyalandet - den norske soyaavhengigheten - og veien ut”.

Kampanjegruppen i Spire, med rapporten som ble publisert 26. februar: ”Soyalandet – den norske soyaavhengigheten – og veien ut”.

Leave a Reply