Kan private bedrifter redusere fattigdom?

På tirsdag var Gordon Brown vert for et møte med private bedrifter hvor temaet var hva de kan gjøre for å bekjempe fattigdom. Brown er lite populær i Storbritannia om dagen, men hans initiativer i forbindelse med matkrisen bør berømmes. Kan egentlig private bedrifter gjøre for å bekjempe fattigdom?

Av: Andreas Viken Førster

Private bedrifters hovedansvar er jo å levere gode økonomiske resultater, ikke ta samfunnsansvar. Private bedrifter spiller likevel en viktig rolle på den internasjonale scenen, og sånn sett er det vel viktig at de også inkluderes i kampen mot fattigdom. Men det er viktig at private bedrifters engasjement ikke reduseres til en rimelig måte å kjøpe seg god samvittighet. Vi har i de senere årene sett fremveksten av Corporate Social Responsibility (CSR) som en måte for bedrifter å vise sine gode sider og initiativer. Samtidig kan det godt hende at kjernevirksomheten deres motarbeider fattigdomsbekjempelse.

På møtet deltok mer enn 80 ledere fra multinasjonale selskaper, blant annet fra Coca-Cola, Diageo, Microsoft, Sumitomo Chemical, Thomson Reuters og Vodafone. De presenterte alle anti-fattigdoms- programmer som de allerede har gjennomført.

I en kunngjøring sa Department for International Development: “Over the next five years, the initiatives are expected to save almost half a million lives, create thousands of jobs, and benefit millions of poor people across Africa and Asia.” War on want, en anti-fattigdomsorganisasjon var raske med kritikken: “Instead of holding these companies to account … Gordon Brown has allowed them to portray themselves as allies in the fight against poverty.” De ser på det hele som et kynisk PR-stunt.

Samtidig er det kanskje nødvendig å se på private bedrifter som allierte i kampen mot fattigdom ettersom de besitter mye kunnskap og har store ressurser. Men da må det være et oppriktig engasjement som driver bedriftene og ikke jakten på enda større overskudd på bekostning av fattiges rettigheter og muligheter.

Her hjemme har Dagfinn Høybråten kommet på banen for å legge press på regjeringen. Han ønsker at Norge kutter målet om innblanding av biodrivstoff og satser på matvarehjelp. I et innlegg i Dagbladet skriver han: “Norge har et særlig ansvar for å bidra. Vi har i flere år tjent store penger på noe av det som bidrar til krisen, nemlig de økte oljeprisene. Nå profiterer vi også stort på fattige lands bønder gjennom de økte gjødselprisene, noe Yaras nylige rekordresultat viser med all tydelighet.”

Yara er en bedrift som burde være sitt ansvar bevisst. De besitter kunnskap og ressurser og kan gjennom smarte valg bidra til å redusere fattigdom, bedrede forhold for bønder i sør, og samtidig levere gode resultater. Staten eier 36% av aksjene i Yara, og i kraft av dette har de gode muligheter for å legge føringer på Yaras drift.

One comment on “Kan private bedrifter redusere fattigdom?
  1. Først må jeg få beklage at jeg ikke tok meg tid til å lese hele artikkelen din. Men, overskriften krever noen refleksjoner 😉

    1. Personlig har jeg alltid ment at CSR er sterkt overdrevet. Ved å fokusere på CSR prøver man å gi bedrifter insentiver til å “oppføre seg pent”, og ta samfunnsansvar der de er. Dette er blitt viktig nå, fordi man i mange bransjer har fått en konsentrasjon av eierskap som er plassert langt unna bedriftens arbeidere og markeder, både geografisk og sosialt. Dermed har de null og niks egeninteresse i å “oppføre seg pent” – det er så langt borte allikevel. Slik har det ikke alltid vært. Små og mellomstore bedrifter, ja til og med en del stoore bedrifter, har historisk hatt god forankring i sine respektive nærmiljøer, og da følger et automatisk insentiv om å oppføre seg. Det er kun når dette ikke lenger er tilfelle vi får dette maset om CSR. Altså har vi to løsninger: Å fokusere på CSR, eller å fokusere på lokal tilhørighet og eierskap. Det siste vil alltid være mest effektivt, fordi det gir de klareste og sterkeste insentivene til bedriftene. Lokalt eierskap er selvsagt ikke alltid mulig, men å sørge for å skaffe seg lokale partnere med lokal integritet, og faktisk lytte til hva de har å si, kan være mye bedre enn å hjemme seg bak en illusjon om CSR.

    2. Hvilken velferdsfunksjon skal bedrifter først og fremst ha? Jo, de skal sørge for at de som ønsker å jobbe har tilgang på effektive produksjonsmidler slik at de blir mest mulig produktive. Det er altså ved å tilby jobber, og dermed hjelper mennesker i være produktive, bedrifter først og fremst bekjmper fattigdom.

    Forøvrig har Yara en rekke gode programmer for opplæring av småbønder i bærekraftig gjødselbruk. De er langt unna den grønne revolusjonens tankegang om at mer gjødsel gir mer avling – inn i det uendelige. Og dette er kanskje noe av det beste Yara kan gjøre, fordi de bidrar til optimalt utbytte for småbøndene. Forutsatt at prisen på gjødsel er vettug, selvsagt.

Leave a Reply