Norge i grønt, gult og blått

I oktober arrangerte Spire og Utviklingsfondet Utviklingsmandag i kjelleren på Litteraturhuset i Oslo, for å belyse problematikken rundt norsk landbruk og oppdrettsnærings avhengighet av soya fra Brasil.

Der beslaglegger soyaplantasjer enorme landområder, men produksjonen kommer ikke lokalbefolkningen til gode. Samtidig som soyabønner fra disse plantasjene eksporteres i enorme kvanta til Norge, gror kulturlandskapet her hjemme igjen som et resultat av politisk styring mot en stadig mer industrialisert og effektiv næring.

I dag er vi i Norge nesten selvforsynt med kjøtt, men kraftfôret vi forer opp dyra med er i stor grad basert på langreist soya fra Brasil. Uten soyaproteinet fra andre siden av Atlanteren vil både norsk landbruk og oppdrettsnæring vakle. Så hvor kortreist er egentlig den kortreiste maten som blir stadig mer populær blant norske forbrukere?

Maria Skaare, en av spirene som var i Brasil i sommer for å gjøre research til kampanjen vår, innledet paneldebatten med å fortelle om hva hun opplevde på feltarbeidet.

Hun fortalte at soyaindustrien er en kapitalintensiv næring. Den er avhengig av store kapitalinvesteringer, men trenger minimalt med arbeidskraft, – faktisk bare en jobb per 200 hektar land i Mato Grosso. For de som bor i områdene er det altså ikke mye å hente av jobber. Det kreves også naturligvis store arealer med jord for å møte den økende etterspørselen etter soya, – en jord som kunne blitt brukt til å sysselsette og mette Brasils millioner av jordløse.

Noe av grunnen til at det er så lite behov for arbeidere i soyaindustrien er den utbredte bruken av sprøytemidler i produksjonen. I 2010 ble det tømt 140 millioner liter sprøytemidler over Mato Grosso for å forebygge sopp, ugress og insekter i avlingene. Flere av disse sprøytemidlene er ulovlige i EU og i USA fordi de er forbundet helserisiko. Fordi områdene er så store brukes det fly til å sprøyte åkrene, og disse flyr ofte mye nærmere vannkilder, bosetninger og husdyr enn det som er tillatt. Giften spres både med vind og vann og setter seg i jordsmonnet, og dette påvirker i stor grad menneskene og dyrene som bor i områdene.

Spire arrangerer Utviklingsmandag

I kjelleren på Litteraturhuset ble avhengighet av soya i norsk landbruk og i oppdrettsnæringen diskutert

Etter Marias innledning startet paneldebatten. Anne Kari Garberg, journalist og researcher i FIVH, tok opp tråden og snakket videre om de lokale konsekvensene for folk og miljø i Brasil. Jonas Karstensen, stipendiat ved CICERO, presenterte et nylig gjennomført internasjonalt studie om blant annet klimakonsekvenser av langreist soya. NMBU-forsker Odd Magne Harstad fortalte om alternativer til soya i norsk kraftfôr, mens Ola Hedstein, direktør i Norsk Landbrukssamvirke, gjorde rede for samvirkebondens interesser.

Odd Magne Harstad kunne fortelle at selvforsyningsgraden for matvarer i Norge er mindre enn 50%, selv om ca 95% av vårt konsum av animalske matvarer blir produsert i Norge. På grunn av de klimatiske forholdene utgjør arealet med gras så mye som ca 2/3 av det totale arealet av dyrka jord i Norge, og en stor del av det resterende arealet egner seg dårlig for dyrking av vegetabilske matvarer som matkorn.  Dette betyr at forholdene i Norge ligger best til rette for produksjon av husdyrprodukter, og forklarer hvorfor husdyrproduksjonen har en så dominerende stilling i dag. Stadig større krav til intensivering i husdyrproduksjonene er en viktig forklaring på hvorfor vi  importerer stadig mer kraftfôrråvarer, bla. soya.

– Et av de viktigste momentene er paradokset med at land som Norge bruker mye penger på å beskytte regnskogen, samtidig som vi forbruker varer fra Brasil som er med på å drive avskoging. Det er noe som burde bli klarlagt bedre, sa Jonas Karstensen. Du kan lese studien her: http://iopscience.iop.org/1748-9326/8/2/024005/article?fromSearchPage=true

Utviklingsfondets Andrew Kroglund var ordstyrer og ledet en fullsatt sal gjennom en spennende og opplysende debatt, som nok kunne fortsatt langt utover kvelden etter publikums ivrige spørsmål å dømme.

Spires vårkampanje om Norges avhengighet av usosial og miljøskadelig soya fra Brasil lanseres torsdag 12. Februar 2015. Hold av datoen, så sees vi til rapportlansering og fest!

Skrevet av Siri Haugan Holden, kampanjeleder

 

Leave a Reply