#NeiTilLikegyldighet

iwantchange

Hvorfor bli aktivist?Verden er et urettferdig sted, det er det ikke noe spørsmål om. Så lenge i lever i en globalisert verden så er vi med på å påvirke verdens urettferdighet til det positive eller til det negative, uansett om vi vil eller ikke. Hvis ingen reagerer vil urettferdigheten vokse.

Fordi for noen er penger viktigere enn menneskeliv. De vil utnytte hvem som helst og gjøre hva som helst for å oppnå det de vil. Hvilken sjokolade du kjøper kan styre om pengene dine går til støtte av slaveri eller gi mat på bordet til fattige arbeidere på den andre siden av kloden. For hva er egentlig viktigst? Om du følger moten eller om du redder liv? Alle små handlinger du gjør er med på å påvirke verden. I hver samtale du har i ditt daglige liv kan du tenke på hva du sier og reklamerer for, fordi alt du sier påvirker de rundt deg og deres handlinger. Og du alene kan endre de daglige rutinene til de rundt deg, som til sammen kan bety liv og død for mange. Vi gir allerede nok faen, nå er det på tide å gjøre noe!

Hva er en aktivist? En aktivist er en som engasjerer seg i politiske saker, alt fra å kreve billigere kollektivtransport til å ville legalisere medisiner. Den største forskjellen på en aktivist og en som bare er engasjert, er at en aktivist gjør noe med alt som er galt. De prøver konstant å gjøre verden til et bedre sted i stedet for bare å snakke eller klage om det. Aktivisme er en måte å fremheve den demokratiske makten på, ved å ytre sine meninger og argumentere for eller imot noe. Det er de som reagerer når staten, enkeltpersoner eller stormakter gjør noe de ikke skal eller når noen blir behandlet urettferdig. For en aktivist handler det om å få frem det rette og ikke bøye seg for urettferdigheten og stormaktene.

aktivist

Hvordan kan du engasjere deg? Du må først finne ut hva din kampsak er. Om det er dyrenes rettigheter, barn som dør i sør, miljøproblemene, tiggere sine rettigheter, feminisme, de 27 millionene slaver som lever i verden i dag eller bare bedre helsetilbud på skolen. Du kan melde deg inn i organisasjoner for å få større gjennomslagskraft og mer kunnskap om kampsakene dine. Der vil du også møte andre som kjemper for det samme som deg. Du kan melde deg inn i et politisk ungdomsparti eller en organisasjon som Spire, bli SMS-aktivist eller få med hele skolen din med på en aksjon som Operasjon Dagsverk. Du kan delta i debatter, skrive leserinnlegg, diskutere med de i din sosiale omkrets, gå på demonstrasjoner, feste klistremerker og henge opp plakater med politiske budskap.

Din kampsak! Du kan kjempe for utrolig mye: dyrenes rettigheter, barn som dør i Afrika, miljøproblemene, de nesten en milliard menneskene som lever under fattigdomsgrensa, tiggere sine rettigheter, asylsøkeres og flyktningers rettigheter, rasisme, mobbing, fjerne retusjert reklame eller uoppnåelige kjønnsidealer. Homofiles rettigheter, kjønnsdiskriminering, de 27 millionene slaver som lever i verden i dag eller bare bedre helsetilbud på skolen.

sorthvitt

Hvorfor er verden urettferdig? I 1870 dro europeerne til Afrika for å kolonisere, samle inn ressurser, spre kristendommen og ta slaver. Vi tømte landene deres for ressurser og rikdom. Da koloniene ble frie var landene i kritiske situasjoner og mange av landene tok opp vestlige lån. Dette kalles u-landsgjelda. Rentene ble økt, internasjonal handelslov ble brutt og rentene ble hevet. Det er mange eksempler på situasjoner hvor diktatorer eller de som hersker i landet tar opp store lån til våpen for å skyte sin egen befolkning, når landet blir fritt må folket betale gjeld for våpnene som drepe familien deres. Ofte klarer ikke landene å betale ned gjelden sin selv og tar derfor opp nye lån for å betale ned de tidligere lånene. Da øker gjelda og det blir en ond sirkel. Hvorfor skal vi som er rike ta fra de fattige? Per krone vi gir til u-land i bistand gir de 10 kroner tilbake i gjeld. Toll på varer gjør at fattige land må betale dyrt for å selge sine produkter. Dette bremser den økonomiske veksten sterkt.

Er verden overbefolket?Nei, verden produserer absolutt nok mat til alle. I Norge kaster vi 30% av all maten før den kommer til butikken. «Det er ikke overbefolkning, det er fattigdom og grunnene til fattigdom vi ikke vil snakke om. Problemene er ikke det vi har å leve av, det vi har fucka opp helt er fordelinga.» -Gatas Parlament.

Hvis det er så urettferdig hvorfor gjør ingen noe? Det er en stigende bølge av aktivister fordi folk har begynt å innse hvor grusom verden er. Alle vil at det skal skje noe, men ikke alle er villige til å gjøre noe. De som er villige til å gjøre noe er aktivister, og vi vil ha deg med på laget. Fordi for oss er ikke penger eller makt det viktigste, for oss er like rettigheter, liv og rettferdighet det som betyr noe. Det er lett å si at det ikke er min skyld at de er fattige, det er ikke min skyld at jeg ble født her og de der, derfor er det ikke mitt ansvar å gjøre noe. Det er ikke din feil, og du skal heller ikke føle skyld for det. Det vi vil du skal er å føle et engasjement. At du skal hjelpe oss til å gjøre verden til et bedre sted. For hvis ikke du, hvem? Hvis ikke nå, når?

Skrevet av Trym Nikolai Dammen Nikolaisen (nestleder i Spire for en dag)
 og Lina Elevine Sødal Myrseth

OD-dagen i Spire 30.10.14

Leave a Reply