#LaSpireLeve – vi trenger #UngtEngasjement

Det er litt mer enn ett år siden jeg ble aktivt medlem i Spire nå. Siden den gang har jeg blitt mange erfaringer rikere, og jeg har gjort mange ting jeg ikke tror at jeg hadde gjort ellers. Som for eksempel den gangen i fjor høst da jeg løp rundt på Karl Johans gate en halv dag i Superbonde-kostyme…

Fra Spires kampanje Superbonden, her på Karl JOhan

I forbindelse med kampanjen “Superbonden – morgondagens helt” var det superbønder å finne i Oslo by. Kampanjen ble lansert høsten 2013 av Spire sammen med Utviklingsfondet. F.v. Anna Karlsson, Mariel Nwosu og Nora Bækkelund

Å finne Spire vær litt som å komme hjem. Det har nok alltid bodd en liten aktivist inne i meg, men den har under større deler av mitt liv måttet leve med å være innestengt inne i hodet mitt. Nå er jeg med i Matutvalget, og jobber så og si hver dag med temaer som ligger meg utrolig nært hjertet. Du kan lese mer om hva vi i Matutvalget jobber med her.

En annen fin ting med Spire er at man får så utrolig mange muligheter til å utfordre seg selv. Når noen tar kontakt og spør om Spire kan tenke seg å komme å holde et foredrag, stå for en innledning til et arrangement, sitte i panelet på en debatt eller noe annet skummelt, ja, da er det bare å kaste seg ut i det. Det er ihvertfall slik jeg har tenkt i det siste, noe som har ført til at jeg mer en én gang denne høsten har befunnet meg godt utenfor den såkalte komfortsonen!

Tidligere i høst tok 4H kontakt med Spire og lurte på om vi ville bidra til en ungdomskonferanse de skulle arrangere. “Selvfølgelig”, svarte vi! Lørdag den 19 oktober reiste dermed Spires leder Mari og undertegnede til Hellerudsletta, hvor nærmere 90 ungdommer fra 15 år og oppover var samlet for en tre dagers lang konferanse. Temaet for konferansen var “Mat er makt”  og det var et fullspekket program med både foredrag, filmvisning og diskusjoner.

Spire

På lørdagen ble det holdt seks parallelle workshops, med hver sitt tema knyttet til mat og matsikkerhet

Vi ble spurt om å holde hver vår workshop, sammen med en representant fra et ungdomsparti. Mari tok seg av workshopen “GMO – himmel eller helvete på jord?” mens jeg snakket om “Hvordan kan Norge bidra til en bærekraftig landbruksnæring over hele verden? Hvor og hva skal vi investere i?”. Ungdommene hadde på forkant meldt seg på den workshopen de mente interesserte dem mest, og jeg endet opp med fem flotte, engasjerte ungdommer sammen med et par litt eldre 4H-funksjonærer.

F. v. Knut Rosmo (Sosialistisk Ungdom), Krisin Salo, Adia Kristensen, Anne-May Fossnes, Olaug Cecilie Breivik, Even Tobias Eriksen, Vilde Alida Nilsen og Martin Strand (4H).

F. v. Knut Rosmo (Sosialistisk Ungdom), Krisin Salo, Adia Kristensen, Anne-May Fossnes, Olaug Cecilie Breivik, Even Tobias Eriksen, Vilde Alida Nilsen og Martin Strand (4H).

Min presentasjon handlet om hvordan statlige penger gjennom Oljefondet og Norfund blant annet blir investert landbruksprosjekter i utviklingsland og hva som kan være problematisk med dette. Jeg forklarte også hva det faktisk vil si med et bærekraftig landbruk, og forsøkte å gjøre rede for hva som trengs for å skape utvikling i denne retningen.

Etterpå fulgte en spennende diskusjon. Vi fant ut ganske fort at kompleksiteten i slike temaer fort blir overveldigende, og at det er veldig mye som henger sammen når man snakker om utviklingspolitikk. De snakket mye om norske forhold, og det var veldig interessant å høre hvordan norske ungdommer reflekterer omkring det norske landbruket. Flere la vekt på at det er viktig at vi bruker de ressursene vi har. Vi snakket også om hvor viktig det har vært for Norges bønder å være organisert gjennom bondesamvirkene. Dette var noe som ungdommene mente Norge kunne bidra med også ute i resten av verden; det å støtte andre bønders rett til å organisere seg i kooperativer og samvirker for å stå sterkere sammen. Det ble også nevnt at det er viktig at alle land fførst og fremst orsøker å produsere så mye som mulig til sin egen befolkning. Uten helt å vite det, touchet de altså en av Spires kampsaker, nemlig matsuverenitet. Prinisippet matsuverenitet betyr at lokalsamfunn, folk og stater har rett til å utforme sin egen politikk for å sikre matsikkerhet, distribusjon og konsum av mat, uten at handelsavtaler og annet kommer imellom. Det føltes fint å få så et lite frø.

Konferansen holdt sted på Exporama, Hellerudsletta. I underkant av 90 ungdommer fra 4H-organisasjoner over hele landet var kommet til konferansen

Konferansen holdt sted på Exporama, Hellerudsletta. I underkant av 90 ungdommer fra 4H-organisasjoner over hele landet var kommet til konferansen

Det var en spennende ettermiddag, og det var noen veldig flinke ungdommer jeg fikk lov til å møte. Jeg håper at Spire, 4H og alle andre ungdomsorganisasjoner får sjansen til å leve videre også i framtiden, fordi jeg mener vi gjør en utrolig viktig jobb. Vi er med på å skape samfunnsengasjement blant unge og vi sprer informasjon om spørsmål det kreves mer enn å lese et oppslag i en avis for å forstå. Viktige greier, med andre ord.

#LaSpireLeve #UngtEngasjement

– Anna, Matutvalget

 

Leave a Reply