Blomster, og bier på avveie

Mye er skrevet om forrvirrede bier siden historier om bier på avveie dukket opp for et par år siden. Sent i 2006 begynte store biesvermer å dø over natten. Årsaken var ukjent, og dette berørte etterhvert 25% av birøktere i USA. Det er forsket mye siden det først dukket opp, og derfor passer det seg med en oppdatering om blomstene som ikke lenger har bier å kose seg med.

Av: Andreas Viken Førster

Biene lider av det som har fått navnet Colony-Collapse Disorder (CCD). Dette er et syndrom som får biene til å minste stedsansen på et vis. De kommer i hvert fall ikke tilbake til kuben sin etter endt arbeidsdag. Birøkting er storindustri. De brukes til å befrukte matplanter. Ganske så viktig egentlig.

Institute of Science in Society har jobbet med biene lenge. De har nettopp lagt ut en sak av proffessor Joe Cummings på sine nettsider. Der forklarer han først hva årsaken til CCD kan være. Men langt mer interessant en årsaken er hans forslag til løsning: Organisk landbruk.

Ettersom årsakene blant annet kommer fra sprøytemidler brukt på GM-planter i kombinasjon med en fungus er det opplagt at løsningen er organisk. Jeg klipper inn konklusjonen fra saken som er nevnt over. Det kan nok være en idé å lese hele saken, for det er ganske tungt stoff:

In conclusion, sub-lethal levels of pesticides, including the Bt biopesticides produced in genetically modified (GM) crops covering some 30 percent of the global area, disorientate the bees, making them behave abnormally, and compromise their immunity to infections. Regulators have allowed the widespread deployment of systemic neonicotinoid pesticides based on assessments of lethal dose in bees of the pesticides alone, ignoring clear evidence that sub-lethal pesticide levels act synergistically with fungal parasites in killing insects. The honeybees may well be succumbing to such synergistic effects. There is every reason to eliminate the use of all pesticides that act synergistically with parasitic fungi, and all Bt crops should be banned for the same reason. Obviously, these problems will disappear with the widespread adoption of organic, non-GM farming.”

Albert Einstein har blitt tilegnet mange sitater som kanskje ikke var han selv. Blant dem er: “If the bee disappeared off the surface of the globe, then man would only have four years of life left.” Det var kanskje ikke Einstein som sa det, men smart er det uansett. Vi må ta vare på naturen om vi skal ha nytte av den i fremtiden.

One comment on “Blomster, og bier på avveie
  1. Det er mange grunner til å ta vare på naturen. Men for meg er den viktigaste grunnen at naturen og økosystem har verdi i seg sjølv, også utenfor mennesklig bruk, og ikkje berre fordi mennesker kan dra nytte av det i framtida. Det som er så fint er at dette ikkje nødvendigvis trenger å væra motsettningar, men det kan væra lurt å ta ein liten miljøfilosofisk debatt med seg sjølv. Mange meiner jo at naturen kun har instrumentel nytte for mennesker (eks er jo sjølve tanken bak begrepet ‘bærekraftig utvikling’- fra Brundtlandkommisjonen- basert på eit slikt syn), mens andre meiner at naturen har iboende verdi.

    Det at naturen er verdiful i seg sjølv trenger ikkje bety at ein setter naturen foran mennesker; me er jo også ein del av naturen og dens økosystem, ikkje sant?

Leave a Reply