Semesterstart hos Ås lokallag

Etter en lang og varm sommer har studentene atter vendt tilbake til landlige Ås, og studentlivet starter i kjent stil med et brak. Den 15 august arrangerte Samfunnet i Ås graskurs del 1, som gav et innblikk i alle lag og foreninger en kan engasjere seg i her på campus. Mange nye og motiverte studenter tok turen innom Spire standen og skrev seg opp på maillista.

Kort tid etter møtte om lag 15 nye, engasjerte og motiverte spirer opp på infomøte. Her gikk vi gjennom hva Spire jobber for, og hva Spire Ås gjorde forrige studieår. Flere sendte også mail om at de gjerne vil bli aktive medlemmer av lokallaget, men dessverre ikke kunne stille opp denne dagen. Vi er storfornøyde med rekrutteringen så langt i semesteret og ville jobbe for å holde på de nye medlemmene.

Semesterstart med Spire på Ås
Flere har meldt seg inn i arbeidsgrupper og de foreløpige temaene for dette semesteret vil være:

Matsikkerhet,
Handel og handelsavtaler,
Lokale temaer i Ås, miljø og klima,
Vann og miljø,
Samt en gruppe for sosiale arrangementer

Grønn Festival med MDG

I august har Anders Rør, lederen av Spire Ås, samt resten av styret jobbet på spreng for å booke inn lokale bønder og organisasjoner. 6 september arrangerte Spire Ås i samarbeid med Miljøpartiet De Grønne Ås, Grønn Festival. Dette ble en kjempe suksess og byr på gjentakelse til neste høst.
På dagtid ble det arrangert marked med lokale bønder, aktører, organisasjoner og foreninger. Fokuset var rettet mot miljøbevissthet, bærekraft, lokal og økologisk mat, samt å inspirere til en grønnere livsstil. Standene var oppe fra 12.00-17:00 med massevis av mennesker hele dagen. Vi ble positivt overraska over oppmøte, og flere stander måtte dra tidlig fordi de ble utsolgt for sine varer.

Den økologiske bonden fra Ramme gård hadde stor pågang hele dagen.

Den økologiske bonden fra Ramme gård hadde stor pågang hele dagen.

Mange tok turen innom Spire standen, og vi fikk mye positive tilbakemeldinger for initiativtaking og gjennomføring av markedet. Likevel var nok stander med mat, el-sykler, sykkel-smoothiemaskin og andre gimmicker hakke mer interessant enn en informasjonsstand på dette arrangementet.

Semesterstart med Spire på Ås

Men hva er vel en grønnfestival uten kveldsunderholdning?

Etter markedet ble det arrangert debatt om bærekraftig jordbruk på Ås kulturhus. Deltakerne var kompetente fagfolk med ulik tilnærming til landbruk. Dette bød på en spennende og lærerik debatt. Det var stor enighet i at landbruket er noe av det aller viktigste vi har verden, og at det vil fortsette å være et sentralt tema i årene som kommer.

Semesterstart med Spire på Ås

Ordstyrer var lederen i Akershus Venstre, Solveig Schytz. Ei dyktig dame med gode spørsmål til debattantene .

Paneldeltakeren var:

– Anders Næss: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med MBA i Økologisk Økonomi fra Universitetet i Nordland/Handelshøyskolen i Bodø, daglig leder I Økologisk spesialkorn, driver av den økologiske og biodynamiske Evje gård, og innehaver av mange andre verv.

Innledningsvis viste han et forsøk med uttalt «god» og «dårlig» matjord i vannbeholdere. Hensikten var å vise hvordan overprodusert, næringsfattig jorder holder svært dårlig på væske og renner raskt bort.

Semesterstart med Spire på Ås

– Jens B. Aune: Professor på Noragric instituttet ved NMBU, med spesiell kompetanse innenfor agro-økologi, Integrated Plant Nutrution Management, karbon sekvestrering, rural utvikling, bio-økonomisk modelering, og linking av landruksutvikling og miljø. Jens stilte med et sterkt fokus på landbruk på verdensbasis, især i utviklingsland.

– Mari Gjengedal: Leder for Spire. Hun har en bachelor i sosiologi og psykologi fra NTNU, en bachelor i geografi fra UiO og tar nå en master i samfunnsgeografi på UiO.

– Nils Vagstad: Forskningsdirektør på Bioforsk med spesiell kompetanse innen jordbruk, matproduksjon og relaterte miljøproblemer, land og vann ressurs forvaltning, og miljø konsekvensutredning. En mann med stor tro på at forsking og teknologi er veien for landbruket. Han ser aller helst at et bærekraftig landbruk er mest mulig produktivt, og viser til statistikken om massiv befolkningsvekst de nærmeste 50 åra.

Store og sentrale temaer for debatten var:
Hva de ulike debattantene mente var bærekraftig jordbruk, økologisk og lokalproduserte matvarer, produktiviteten til ulike jordbruksformer, ressursknapphet av vann, fosfor og andre næringsstoffer, jordbruk på verdensbasis, jordkvalitet forbundet med storskala jordbruk og monokulturer, kjøttindustrien og soyakraftfor, framtidsombud og den kinesiske og indiske befolkningens økning i kjøttinntak. Store temaer som mange har mye meninger og følelser knyttet opp til.

De siste innslagene på denne solrike og engasjerende dagen var to band bestående av studenter fra universitetet.

Første band ut var Indigorado. Et band som trollbandt publikum med sine skjøre, tydelige låter inspirert av folkemusikk, country og pop. Et band vi Ås studenter ønsker å se og høre mer av framover.

Semesterstart med Spire på Ås

Avslutningsvis tok bandet Sagflis skikkelig av. Ås kulturhus var på dette tidspunktet stappfullt av dansende, blide og konsertglade mennesker. Dette er et coverband som er populære på universitetet, og som derav ble enormt god stemning rundt. Humøret var på topp da vi dro fra lokalet og Grønn Festival offisielt var overstått for denne gang.

Sålangt har semesteret vært innholdsrik og spennende, og vi er motiverte og forventningsfulle for høstsemesteret.
God hilsen fra Spire Ås!

Leave a Reply