FRP Gmo-vennlige?

Av: Mina Mælum Norstrøm

ABC-nyhetene skriver mandag 29. september om en splittelse innad i partiet Fremskrittspartiet når det gjelder produksjon av genmodifisert mat. I EU har genmodifisert mat og fôr (GMO) blitt tillatt – mot protestene til en del medlemsland. GMO er likevel på fremmarsj, og Norge kommer snart til å måtte ta et klarere standpunkt i forhold til hvordan vårt land stiller seg til dette. Norge har fram til nå vært svært restriktive i forhold til denne typen mat, men presset øker, politiske partier er splittet og den jevne Ola Nordmann vet stort sett ikke hva han skal tro.

Det er nok ikke få myter som som florerer om Genmodifiserbar mat, sånn sett finnes mange argumenter både for og imot, noen har nok større tyngde enn andre. Blant kommentarene under ABC Nyhetenes artikkel finner man hummer og kanari(genmodifisert hummer og kanari?)

Artikkelen kan leses her.

“Vi spiser genmodifisert mat hver dag. Det norske landbruket har blitt nedprioritert i 20 år og vi er mer enn avhengig av importert genmodifisert mat”. Er vi nå egentlig det? MER ENN tilog med?


“Kanskje dette er den nye lønnsomme utviklingen for norske bønder i et land som er så sesongbetont som vårt?” Er det land som er “veldig sesongbetont som Norge” som vil slite i framtiden eller er det landene der sesongene nettopp IKKE er så betont som de var tidligere(regntid uteblir/blir voldsomt forsinket)?

“Selvsagt er det for galt at vi ikke kan spise ren mat som ikke har blitt tuklet med av mennesker, men verden har faktisk ikke valg, såfremt de ikke dyrker opp jorda i store deler av verden”. Joda kompis, verdens problem er foreløpig faktisk ikke matmangel, men at folk sulter i en verden der det faktisk produseres NOK mat.

“I Europa og flere steder ellers har man ønsket biodiesel fremfor mat, noe som nesten har forårsaket matmangel i vår verden”. Ser jeg en liten motsigelse? Nesten forårsaket matmangel????

“Ett er sikkert; vi kan ikke spise smøregrease og drikke bensin og diesel. Håper bare ikke genmodifisert mat fører til farlige sykdommer og utrydding av plantenes egenart”. Jeg tror vel selv ikke at dette er den største trusselen ved Genmodifiserbar bat- farlige sykdommer og utrydning.

Det som helt forsvinner i GMO- debatten er de SOSIALE aspektene rundt GMO. Om GMO mat er usunt eller ikke er en diskusjon. Om det vil minske verdens fattigdom er en annen.

Forskere bør holde seg til diskusjonen som gjelder helse og påvirkning på andre planter. Men desverre tenderer de til å trå over på annen manns eiendom og si at GMO kan bidra til å minske verdens fattigdom. Er det ikke da et lite tankekors at ca. alle samfunnsvitere og bistandsarbeidere er kritiske til GMO? Eller tar jeg feil? For å kompensere i denne debatten trår samfunnsviteren og bistandsarbeideren over i forskerens bedd, og påstår at GMO er farlig, fordi vi ikke kjenner konsekvensene osv. Og sånn sett vil hele debatten  om GMO utvikle seg til å bli en diskusjon som ingen egentlig har noe greie på og hvor argumenter som veldig mye mulig er gale(bidrar til fattigdomsminskning OG er helseskadelig) vil konkurrere.

Så da avslutter jeg med en av kommentarene på ABC- nyhetene:

”    Kort sagt: Jobb med noe dere kan og har greie på – og ikke lek med noe som andre kan bedre enn dere.
Ha en ettertenksom aften
Ingar O.     ”

Jeg vet hva jeg skal lese om i helga!

One comment on “FRP Gmo-vennlige?
  1. 1. Det er ingenting som tyder på at GMO er farlig å spise. For det første er de teoretiske mulighetene små, og videre har man ennå ikke klart å finne noen negative effekter av GMO, til tross for at svært mange mennesker har spist mye GMO over lang tid, og til tross for omfattende studier.

    2. Det er heller ingen grunn til å tro at dagens GMO-frø vil gjøre noe som helst positivt for bønder. Det er et faktum at verdens landbrukssektor er svært sentralisert, med et kun et fåtall selskaper som kontroller salg av frø. Dette er allerede et stort problem, særlig for småbønder, men GMO-bransjen er langt mer sentralisert enn den konvensjonelle såkornbransjen. Klassisk monopollteori tilsier at markedsmakt fører til høyere priser og lavere produksjon – ikke akkurat det vi trenger!

    3. Ikke er det mye som tyder på at GMO er lønnsomt heller. Bare tenk på følgende:
    Hvor stort areal trenger man å dyrke, for hvilken pris, over hvor lang tid, for å dekke inn de milliardene av dollar som er brukt på utvikling og av GMO? Tenk så på hvor stor risikoen er for utvikling av en resistent “superpest”. Jeg tviler på at det er mulig å tjene inn utgiftene uten tunge subsidier, og utpressing av monopolrenter fra bønder og konsumenter.

    GNO har forsåvidt et stort potensiale, men det er først og fremst i produksjon av f drivstoff og fiskefor. Tenk dere genmodifiserte alger i algeveksthus, som bruker solenergi til å produsere alt fra biodiesel til komplekse omega-3 fettsyrer?

Leave a Reply