Løgn nr 1. Genmodifisering er det samme som skjer i naturlige prosesser. Feil! Det nye med genteknologi, i forhold... Read More →