Skrevet av: Andreas Viken Førster Spire er representert i styret til Slug (Slett U-landsgjelda) ved Andreas Viken Førster. Forrige... Read More →