Category Archives: Klimatilpasning

The Climate Diaries

1
The campaign of “Climate diaries” began on 14 November. This is the film about agriculture’s vulnerability because of climate change.... Read More →

(K)Limabloggen

Spire i Lima på COP
Jeg ankom Lima torsdag morgen, meget preget av lite søvn det siste døgnet. I ett forsøk på å kLimatilpasse... Read More →

Fremad Marsj!

Arabiske ungdommar går i spissen og forlangar leiarskap frå dei oljerike arabiske landa. Dei krev utsleppskutt og endra haldningar hos sine styresmakter, noko som spreiar håp glede og ikkje minst motivasjon hos alle oss andre! De ti siste månadane har... Read More →

Sand, olje og klima.

Sand, sand, sand og ikkje minst nokre oljeinstalasjonar så langs auget kunne sjå var det første som møtte oss då vi tidleg... Read More →