Category Archives: GMO

Spire på Høring!

Lenge har folka i regjeringen jobbet, og lenge har vi ventet, men i desember kom endelig resultatet: stortingsmelding 9 (2011-2012),... Read More →

10 løgner om GMO

Løgn nr 1. Genmodifisering er det samme som skjer i naturlige prosesser. Feil! Det nye med genteknologi, i forhold... Read More →